Waarde premier De Croo,

Zoals u weet, verschillen onze opvattingen soms wanneer we de situatie in het Midden-Oosten bespreken. Echter, wij zijn het niet over alles oneens. Zo vinden we allebei dat ons land aan de kant moet staan van het internationaal recht en aan de kant van onschuldige slachtoffers.

Het is voor mij dan ook geen probleem om Israël te wijzen op haar humanitaire plichten en om solidair te staan met de Palestijnse aspiraties voor zelfbestuur, in conjunctie met veilige grenzen voor Israël. Waar uw regering (gelukkig) wel de lijn trekt, is tegen enige steun aan Hamas en aan terroristen die onschuldige burgers verkrachten, verbranden, vermoorden en kidnappen.

U heeft zich vanaf het begin duidelijk uitgesproken en u heeft consequent aangedrongen op de vrijlating van gijzelaars die door Hamas zijn genomen, vaak gewone burgers, inclusief vrouwen en kinderen.

Ik ben dan ook uiterst verbaasd over de fondsen die uw minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Caroline Gennez (Vooruit) zal toewijzen aan een project van de Birzeit Universiteit te Ramallah.

Ik richt deze brief tot u, aangezien mevrouw Gennez helaas niet voor rede vatbaar is in dit dossier, en zich eerder als activist, dan als politicus profileert.

Terroristenuniversiteit

Birzeit, ook wel bekend als de 'terroristenuniversiteit', is een broeinest voor Hamas-activiteiten, zoals blijkt uit de recente overwinning van Hamas bij de verkiezingen voor de studentenraad, waar ze de meerderheid van de stemmen wisten te bemachtigen. Ismail Hanyieh, de leider van Hamas loofde dan ook “deze overwinning” tijdens een felicitatieboodschap. Ook heeft het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een eveneens in Europa verboden terreurgroep, zetels gewonnen.

Niet verrassend, maar wel uiterst schokkend, is dat er regelmatig parades op campus worden gehouden waarbij vlaggen van Hamas en PFLP worden getoond en deelnemers zich tooien als zelfmoordterroristen en oproepen tot aanslagen.

Birzeit toont niet alleen een anti-Israëlische houding, maar is ook antisemitisch. In tegenstelling tot Israëlische universiteiten, waar Arabieren welkom zijn en vaak 10-15% van de studentenpopulatie uitmaken, zijn Joden niet welkom op Birzeit. Amira Hass, een journalist van Ha’aretz en bekend anti-Israël activiste, werd van de campus verbannen. De universiteit toont ook haar antisemitisme doordat er vaak de Hitlergroet wordt gebracht tijdens militaire parades, zoals te dien op deze foto’s .

“Hulde aan de martelaren”

Drie dagen na de verschrikkelijke aanval door Hamas op 7 oktober, die Birzeit niet veroordeelde, plaatste de universiteit juist een bericht op X waarin ze ‘hulde aan de martelaren’ bracht.

In september van verleden jaar, dus voor 7 oktober, werden 7 studenten opgepakt door Israël voor het plannen van imminente aanslagen.

Niet zo verwonderlijk want de unief heeft een geschiedenis waarin het terreurdaden omschrijft als “martelaarschap” en gebouwen op campus vernoemt naar notoire terroristen of huldemomenten aan hen opdraagt.

Denk aan de Palestijnse Yahya Ayyash, de expert bommenmaker van Hamas en leider van de Izz ad-Din al-Qassam-brigades. Zijn aanslagen maakten tientallen, zo niet honderden onschuldige slachtoffers in restaurants, bussen en publieke pleinen in Israël. Zoals het een terroristenunief betaamd worden er op geregelde tijdstippen huldemomenten voor de man gehouden, onlangs nog op 24 november 2022. Zal Caroline Gennez volgende week woensdag in dezelfde refter haar subsidies bekendmaken en gelauwerd worden?

Daarom heb ik de volgende vragen voor u:

Bent u op de hoogte van dit initiatief van minister Gennez voor de Birzeit unief in Ramallah?

Wordt de financiering die mevrouw Gennez voor de universiteit vrijmaakt gesteund door uw regering?

Gezien het eerder brokkenparcours van mevrouw Gennez en het schofferen van Duitsland, vreest u niet dat dit opnieuw tot een internationale rel kan leiden?

Is het verstandig om, juist nu ons land het voorzitterschap van de Europese Raad waarneemt, dergelijke eenzijdige en extreme stappen te ondernemen?

Alvast dank voor uw antwoord.

Michael Freilich

Kamerlid

terrorisme

Terreurparade Birzeit

Birzeit Hitlergroet

Hitlergroet aan Birzeit