Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Michael Freilich op 20 februari 2024, over deze onderwerpen: Antisemitisme

In de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen stelde Freilich vandaag een vraag aan minister van Ontwikkelingssamenwerking, Caroline Gennez. Haar antwoord ontstemde hem fors. De vraag in kwestie was een vervolg op haar eerdere controversiële “Nie wieder” uitspraken van begin januari in een …

Door Michael Freilich op 19 februari 2024

Nog geen maand na de unanieme passage van een resolutie in de Kamer over het beter beschermen van jonge kinderen op het internet, kondigen de grootste telecomproviders aan dat ze stappen in die richting beloven te ondernemen. En die maatregelen zijn nodig aangezien kinderen op steeds jongere …

Door Michael Freilich op 15 februari 2024

Naar aanleiding van het onderzoek van de Nederlandse concurrentietoezichthouder naar de handelspraktijken van Bol.com, dringt ook Kamerlid Michael Freilich aan bij minister Dermagne (PS) om een soortgelijk onderzoek op te starten in België. "We moeten ervoor zorgen dat er eerlijke concurrentie …

Door Michael Freilich op 12 februari 2024

In onze steeds verder digitaliserende samenleving staat toegankelijkheid van overheidsdiensten centraal. N-VA kamerlid Michael Freilich hekelt daarbij dat de Federale overheid vzw’s verplicht om met tools te werken die niet compatibel zijn met Macs. Het artikel rond deze problematiek verscheen …

Door Michael Freilich op 9 februari 2024, over deze onderwerpen: Banken

Nadat eerder de Kamercommissie Economie recentelijk het voorstel van Kamerlid Michael Freilich had goedgekeurd om de hoge bankkosten voor ondernemingen te beteugelen, heeft gisteren de plenaire vergadering van het federale parlement het wetsvoorstel Kamerbreed goedgekeurd. Om even het geheugen …

Door Michael Freilich op 8 februari 2024

Kamerlid Michael Freilich schreef op vraag van get Custodes Instituut een essay met als thema het belang van traditie, waarden en geloof. Hierbij graaft hij in zijn persoonlijke ervaringen en maakt hij een historische filosofische wandeling in de literatuur. De essentie draait rond onze waarden, …