Michael Freilich

Geboren Antwerpenaar

Michael Freilich (1980) werd geboren in Antwerpen en studeerde Business Administratie en Communicatie aan universiteiten in Israël en de V.S.

Na zijn studies keerde hij terug naar Antwerpen waar hij op zijn 27ste hoofdredacteur werd van het blad “Joods Actueel”. Het is in die rol dat Michael bekendheid zou verwerven in heel Vlaanderen. Hij zette het magazine op de kaart in het Belgische medialandschap en ontpopte zich tot een sterke communicator en verdediger van de Joodse gemeenschap.

Michael is gehuwd en papa van vier jongens.

Van journalistiek naar politiek

Als journalist én de facto “spreekbuis” van de joodse gemeenschap onderhield Michael steeds erg goede contacten met politici van diverse partijen. Echter: de terreuraanslagen in Europa en de maatschappelijke discussie rond het Marrakechpact sterkten hem in zijn overtuiging dat de tijd rijp was om zijn engagement als journalist en commentator om te zetten in een politiek engagement.

Verzoener én bemiddelaar

Michael was de man die destijds mee de verzoening tussen Bart De Wever en de Joodse gemeenschap bewerkstelligde. Ook toen er in 2009 in Antwerpen spanningen ontstonden tussen de moslimgemeenschap en de joodse gemeenschap naar aanleiding van het oplaaien van het Gazaconflict organiseerde hij samen met een bekende moslim een persconferentie die op TV werd uitgezonden en waarbij ze elkaar symbolisch de hand drukten als teken van verzoening.

Een joodse Vlaming

Michael was één van initiatiefnemers die binnen de Joodse gemeenschap pleitte voor herstel voor de Vlaamse Beweging. Hij organiseerde ook de eerste joodse aanwezigheid op de IJzerbedevaart. Tijdens de 11-juli viering in 2013 overhandigde hij een “mezoeza” (een tekstkokertje dat volgens traditioneel Joods gebruik op deurposten wordt aangebracht) aan Bart De Wever met de opdracht “zorg ervoor dat de Joodse gemeenschap zich altijd thuis voelt in deze stad”.

Modern-orthodoxe jood

Freilich werd op 26 mei 2019 met bijna 13.000 voorkeurstemmen verkozen als één van de acht Antwerpse Kamerleden voor N-VA. Hij bewees daarmee niet énkel binnen maar ook buiten de Joodse gemeenschap op ruime steun te kunnen rekenen. Michael geniet niet alleen brede steun binnen de joodse gemeenschap, maar veroverde ook de harten van de traditionele Vlaamse kiezer omwille van zijn genuanceerde, maar steeds rechtlijnige standpunten rond veiligheid, asiel en migratie. Door zijn verkiezing wordt Michael de eerste praktiserende Jood die in het Federale parlement zal zetelen.

Kleinzoon van Louis Davids

Als kleinzoon van Louis Davids vond Michael Freilich de inspiratie en het engagement bij zijn grootvader. Bij zijn aankondiging om in de politiek te stappen, vermeldde hij dat hij zich liet inspireren door zijn grootvader Louis, een trotse flamingant.

Louis Davids ontsnapte als kleine jongen aan de dood door van een rijdende trein te springen en ontkwam zo aan het nazi-transport van Mechelen naar Auschwitz dat duizenden onschuldige kinderen, vrouwen en mannen naar een gewisse dood zou voeren.