Parlementair werk

In het Federale parlement maakt Michael Freilich als lid van de N-VA fractie deel uit van de volgende commissies: 

  • Effectief Lid commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor Landsverdediging
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Financiën en de Begrotingen

Voor een beknopt verslag over de commissies kan u terecht op de website van het Federale Parlement.

Recente vragen

Concessieovereenkomst bpost.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B063-2-0537-2020202111350

Pakjesbedeling bpost als universele dienst. - Vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde (btw).

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B062-2-0536-2020202111343

NSO Group Software.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B062-8-0658-2020202111341

Cyberhack Microsoft Exchange.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
55-B063-3-0403-2020202111340

NSO Group Software.

van Michael Freilich (07022) aan Eerste Minister
55-B065-1-0129-2020202111341

Bpost. - Zoektocht CEO.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B062-7-0267-2020202111226

Wijzigingen statuten Proximus (MV 18900C).

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B062-7-0263-2020202111019

IBAN name check.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B062-5-0522-2020202110856

Uitdiepingsovereenkomsten beheerscontract bpost.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B059-7-0252-2020202110698

Naleving van de NIS-wet.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B060-13-0693-2020202110699