Parlementair werk

In het Federale parlement maakt Michael Freilich als lid van de N-VA fractie deel uit van de volgende commissies: 

  • Effectief Lid commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor Landsverdediging
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Financiën en de Begrotingen

Voor een beknopt verslag over de commissies kan u terecht op de website van het Federale Parlement.

Recente vragen

Voorontwerp postwet. - Advies Raad van State.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B106-7-0664-2022202319415

Staking bpost.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B106-7-0665-2022202319426

E-facturatie B2B.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B106-5-1383-2022202319394

Communicatie raad van bestuur bpost.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B106-7-0661-2022202319346

Ultra Fiber.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B106-7-0662-2022202319348

Fiber.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B106-7-0663-2022202319355

Arrestatie Hezbollah financierder.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen.
55-B106-14-0133-2022202319299

Sluitingsuren nachtwinkels. - Gemeentelijk reglement.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B106-3-0493-2022202317869

Quick Reaction Force.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B107-12-1748-2022202319124

Meldpunt.Belgie.be.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B106-2-1172-2022202319072