Parlementair werk

In het Federale parlement maakt Michael Freilich als lid van de N-VA fractie deel uit van de volgende commissies: 

  • Effectief Lid commissie voor de Landsverdediging
  • Effectief Lid commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar ambt
  • Plaatsvervangend Lid commisse voor de Buitenlandse Betrekkingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Financiën en de Begrotingen

Voor een beknopt verslag over de commissies kan u terecht op de website van het Federale Parlement.

Recente vragen

Federale gerechtelijke politie. - Recordbedrag inbeslagnames.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
55--5-0234-2019202000734

Federale gerechtelijke politie. - Recordbedrag inbeslagnames.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
55--5-0134-2019202000734

Gamer Mobile Combat Training Center (MV 359C).

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
55-B005-4-0037-0000201900505

MUGS-programma (MV 358C).

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
55-B005-4-0038-0000201900506

De operationalisering van de gemotoriseerde capaciteit (MV 356C).

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
55-B005-4-0039-0000201900507

Operatie Defender 2020 (MV 355C).

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
55-B005-4-0040-0000201900508