Parlementair werk

In het Federale parlement maakt Michael Freilich als lid van de N-VA fractie deel uit van de volgende commissies: 

  • Effectief Lid commissie voor de Landsverdediging
  • Effectief Lid commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar ambt
  • Plaatsvervangend Lid commisse voor de Buitenlandse Betrekkingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Financiën en de Begrotingen

Voor een beknopt verslag over de commissies kan u terecht op de website van het Federale Parlement.

Recente vragen

Onderzoek rol NMBS tijdens WO II.

van Michael Freilich (07022) aan Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk
55--16-0064-2020202106007

Circles.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B046-8-0378-2020202107078

Operation Spring Guardian.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Defensie
55-B046-11-0174-2020202108362

Avrox.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Defensie
55-B043-11-0169-2020202108287

Nuctech. - Chinese scanners.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B042-5-0231-2020202108118

Wagenpark Proximus.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B042-7-0109-2020202108052

Wagenpark bpost.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B044-7-0110-2020202108053

Veiling 5G.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B037-7-0081-2020202107459

Mondmaskers Avrox.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Defensie
55-B039-11-0089-2020202107337

Online aangifte antisemitisme.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B038-13-0205-2020202107277