Parlementair werk

In het Federale parlement maakt Michael Freilich als lid van de N-VA fractie deel uit van de volgende commissies: 

  • Effectief Lid commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor Landsverdediging
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Financiën en de Begrotingen

Voor een beknopt verslag over de commissies kan u terecht op de website van het Federale Parlement.

Recente vragen

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Eerste Minister
55--1-0170-2021202213290

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55--10-0320-2021202213290

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Defensie
55--11-0393-2021202213290

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
55--12-0124-2021202213290

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55--13-1025-2021202213290

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
55--14-0099-2021202213290

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Energie
55--15-0130-2021202213290

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk
55--16-0097-2021202213290

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55--17-0261-2021202213290

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit
55--18-0130-2021202213290