Parlementair werk

In het Federale parlement maakt Michael Freilich als lid van de N-VA fractie deel uit van de volgende commissies: 

  • Effectief Lid commissie voor de Landsverdediging
  • Effectief Lid commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar ambt
  • Plaatsvervangend Lid commisse voor de Buitenlandse Betrekkingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Financiën en de Begrotingen

Voor een beknopt verslag over de commissies kan u terecht op de website van het Federale Parlement.

Recente vragen

Eventuele distributie van maskers door bpost.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Buitenlandse Zaken, en van Defensie
55-B025-13-0453-2019202003145

Opvordering door FOD Volksgezondheid van reagentia en 180.000 tests.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55--6-0965-2019202004839

5G toolbox omzetting (MV 7405C).

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
55-B024-11-0239-2019202004472

Bescherming van de privacy van zijn medewerkers door een bedrijf.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
55-B025-11-0236-2019202004374

Totstandkoming mondmasker norm NBN (MV 7297C).

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55-B025-12-0570-2019202004258

Impact heropening horeca (MV 6858C).

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55-B025-12-0571-2019202004259

Aanwending eerste schijf coronaprovisie.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Buitenlandse Zaken, en van Defensie
55-B023-13-0406-2019202004212

Aanwending eerste schijf coronaprovisie.

van Michael Freilich (07022) aan Eerste Minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
55-B024-1-0061-2019202004209

Aanwending eerste schijf coronaprovisie.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
55-B024-10-0234-2019202004213

Aanwending eerste schijf coronaprovisie.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55-B024-12-0568-2019202004208