Parlementair werk

In het Federale parlement maakt Michael Freilich als lid van de N-VA fractie deel uit van de volgende commissies: 

  • Effectief Lid commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor Landsverdediging
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Financiën en de Begrotingen

Voor een beknopt verslag over de commissies kan u terecht op de website van het Federale Parlement.

Recente vragen

Interne audit bpost.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B097-7-0554-2022202317321

Budgettaire besparing door level playing field via de postwet.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B097-7-0551-2022202317296

Pakjesautomaten in de openbare ruimte.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B097-7-0553-2022202317298

Telefonische wachttijd energieleveranciers.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B097-2-1041-2022202317200

Aanpak dark web.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B097-8-1443-2022202317188

Aanpak dark web.

van Michael Freilich (07022) aan Eerste Minister
55-B098-1-0320-2022202317188

Digitalisering.

van Michael Freilich (07022) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B097-17-0412-2022202317153

Telefonische wachttijd energieleveranciers.

van Michael Freilich (07022) aan Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B097-19-0260-2022202317124

Verdeling opbrengsten 5G-veiling.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B097-7-0545-2022202317119

Vergroening wagenpark.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B096-7-0535-2021202216981