Parlementair werk

In het Federale parlement maakt Michael Freilich als lid van de N-VA fractie deel uit van de volgende commissies: 

  • Effectief Lid commissie voor de Landsverdediging
  • Effectief Lid commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar ambt
  • Plaatsvervangend Lid commisse voor de Buitenlandse Betrekkingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Financiën en de Begrotingen

Voor een beknopt verslag over de commissies kan u terecht op de website van het Federale Parlement.

Recente vragen

Internationaal verbodsverdrag op kernwapens. - Toetreding van België.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Buitenlandse Zaken, en van Defensie
55--13-0243-2019202001822

Internationaal verbodsverdrag op kernwapens. - Toetreding van België.

van Michael Freilich (07022) aan Eerste Minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
55--1-0026-2019202001822

5G-netwerken. - Impact op Defensie en de nationale veiligheid.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Buitenlandse Zaken, en van Defensie
55--13-0182-2019202001835

Rol van de NMBS bij deportaties.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55-B010-9-0253-2019202001701

Priorzegels. - Gebruik en controle.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
55--11-0077-2019202001626

Belgen in Turkse gevangenissen.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Buitenlandse Zaken, en van Defensie
55--13-0148-2019202001473

Antisemitisme incidenten.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken
55-B009-2-0177-2019202001341

Klantendienst bpost. - Bereikbaarheid.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
55-B009-11-0053-2019202001293

EU-richtlijn breedbandinternet.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
55-B009-11-0049-2019202001252

Toenemend antisemitisme.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55-B009-12-0182-2019202001194