Parlementair werk

In het Federale parlement maakt Michael Freilich als lid van de N-VA fractie deel uit van de volgende commissies: 

  • Effectief Lid commissie voor de Landsverdediging
  • Effectief Lid commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar ambt
  • Plaatsvervangend Lid commisse voor de Buitenlandse Betrekkingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Financiën en de Begrotingen

Voor een beknopt verslag over de commissies kan u terecht op de website van het Federale Parlement.

Recente vragen

De Coronalert app.

van Michael Freilich (07022) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55--17-0016-2020202106324

De Coronalert app.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55--6-0140-2020202106100

Vereffening van de coronaprovisie sinds 12 juni tot einde september 2020.

van Michael Freilich (07022) aan Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55--20-0006-2020202105598

Overheidsbedrijven.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55--7-0006-2020202105562

Eerste schrijf van de coronaprovisie. - Inspectie van Financiën.

van Michael Freilich (07022) aan Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55--20-0004-2020202105539

Verkapte krantenwinkels/nachtwinkels.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55-B028-12-0661-2019202005078

Police-on-web.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
55--5-0767-2019202005049

TikTok.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
55--11-0271-2019202005028

TikTok.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken
55--2-0642-2019202005027

Eventuele distributie van maskers door bpost.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Buitenlandse Zaken, en van Defensie
55-B025-13-0453-2019202003145