Parlementair werk

In het Federale parlement maakt Michael Freilich als lid van de N-VA fractie deel uit van de volgende commissies: 

  • Effectief Lid commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor Landsverdediging
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Financiën en de Begrotingen

Voor een beknopt verslag over de commissies kan u terecht op de website van het Federale Parlement.

Recente vragen

Vergroening wagenpark.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55--7-0535-2021202216981

Cyber.

van Michael Freilich (07022) aan Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk
55-B092-16-0161-2021202216789

Cyber.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B092-2-0997-2021202216789

Cyber.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
55-B093-13-0132-2021202216789

Cyber.

van Michael Freilich (07022) aan Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B093-19-0245-2021202216789

Cyber.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B093-8-1380-2021202216789

Cyber.

van Michael Freilich (07022) aan Eerste Minister
55-B094-1-0308-2021202216789

Cyber.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Defensie
55-B094-10-0543-2021202216789

Cyber.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
55-B094-11-0167-2021202216789

Cyber.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B094-12-1450-2021202216789