Parlementair werk

In het Federale parlement maakt Michael Freilich als lid van de N-VA fractie deel uit van de volgende commissies: 

  • Effectief Lid commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor Landsverdediging
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Financiën en de Begrotingen

Voor een beknopt verslag over de commissies kan u terecht op de website van het Federale Parlement.

Recente vragen

Log4Shell.

van Michael Freilich (07022) aan Eerste Minister
55-B077-1-0174-2021202213639

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B074-20-0166-2021202213290

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B076-10-0320-2021202213290

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B076-2-0696-2021202213290

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
55-B076-3-0570-2021202213290

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B076-7-0366-2021202213290

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B076-8-0926-2021202213290

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Eerste Minister
55-B077-1-0170-2021202213290

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Defensie
55-B077-11-0393-2021202213290

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
55-B077-12-0124-2021202213290