Parlementair werk

In het Federale parlement maakt Michael Freilich als lid van de N-VA fractie deel uit van de volgende commissies: 

  • Effectief Lid commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor Landsverdediging
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Financiën en de Begrotingen

Voor een beknopt verslag over de commissies kan u terecht op de website van het Federale Parlement.

Recente vragen

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B113-19-0339-2022202320561

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Defensie
55-B114-10-0712-2022202320561

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B114-3-0529-2022202320561

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B114-7-0721-2022202320561

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Eerste Minister
55-B115-1-0384-2022202320561

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
55-B115-11-0204-2022202320561

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B115-12-1919-2022202320561

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Energie
55-B115-13-0309-2022202320561

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen.
55-B115-14-0186-2022202320561

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
55-B115-15-0196-2022202320561