Parlementair werk

In het Federale parlement maakt Michael Freilich als lid van de N-VA fractie deel uit van de volgende commissies: 

  • Effectief Lid commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor Landsverdediging
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Financiën en de Begrotingen

Voor een beknopt verslag over de commissies kan u terecht op de website van het Federale Parlement.

Recente vragen

Uitdiepingsovereenkomsten beheerscontract bpost.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B059-7-0252-2020202110698

OVG- en OSG-operaties. - Kostprijs.

van Michael Freilich (07022) aan Minister van Defensie
55-B059-11-0294-2020202110627

Overdraagbaarheid e-mailadressen.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B059-7-0248-2020202110572

Problemen inzake postzendingen met aangegeven waarde.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B059-7-0246-2020202110548

Postzending goedkoper vanuit Duitsland (MV 18710C).

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B056-7-0245-2020202110509

Vierde mobiele telecom operator.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B059-7-0236-2020202110474

Onderzoek rol NMBS tijdens WO II.

van Michael Freilich (07022) aan Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk
55-B059-16-0064-2020202106007

Krediet diamantairs.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B057-5-0431-2020202110111

Taalkennis technici Proximus.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B056-7-0216-2020202110016

Douanekosten VK (MV 16634C).

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B056-5-0419-2020202109965