Parlementair werk

In het Federale parlement maakt Michael Freilich als lid van de N-VA fractie deel uit van de volgende commissies: 

  • Effectief Lid commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor Landsverdediging
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Financiën en de Begrotingen

Voor een beknopt verslag over de commissies kan u terecht op de website van het Federale Parlement.

Recente vragen

Externe dienstverleners.

van Michael Freilich (07022) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55--20-0638-2021202213290

Goudhandelaar. - Amerikaanse sancties.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B083-2-0834-2021202214771

Goudhandelaar. - Amerikaanse sancties.

van Michael Freilich (07022) aan Eerste Minister
55-B084-1-0188-2021202214771

Goudhandelaar. - Amerikaanse sancties.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B084-5-0959-2021202214771

Goudhandelaar. - Amerikaanse sancties.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B084-8-1108-2021202214771

Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. - Asadollah Asadi.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
55-B083-3-0630-2021202214698

De verkoop van Ubiway door bpost aan Golden Palace (MV 25460C).

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B081-7-0416-2021202214656

Sociale controles in de pakjes- en koerierssector.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B083-2-0820-2021202214659

Sociale controles bij krantenwinkels.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B083-2-0821-2021202214660

Telefonische wachttijden bij energieleveranciers.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B083-2-0799-2021202214423