Parlementair werk

In het Federale parlement maakt Michael Freilich als lid van de N-VA fractie deel uit van de volgende commissies: 

  • Effectief Lid commissie voor de Landsverdediging
  • Effectief Lid commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar ambt
  • Plaatsvervangend Lid commisse voor de Buitenlandse Betrekkingen
  • Plaatsvervangend Lid commissie voor de Financiën en de Begrotingen

Voor een beknopt verslag over de commissies kan u terecht op de website van het Federale Parlement.

Recente vragen

Gezichtsherkenningssoftware Huawei.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
55--3-0164-2020202107203

Datalek bpost (MV 11317C).

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55--7-0050-2020202106948

Stijging prijzen distripost (MV 11318C).

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55--7-0051-2020202106949

Verhoging tarief/toeslag bpost (MV 10980C).

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55--7-0052-2020202106950

Liberalisering postmarkt en universele postdienst (MV 10976C).

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55--7-0053-2020202106951

De Coronalert app.

van Michael Freilich (07022) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B032-17-0016-2020202106324

Mogelijk belangenconflict minister De Sutter (MV 10172C).

van Michael Freilich (07022) aan Eerste Minister
55-B030-1-0003-2020202106213

De Coronalert app.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B032-6-0140-2020202106100

Onderzoek rol NMBS tijdens WO II.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B031-4-0085-2020202106007

TikTok.

van Michael Freilich (07022) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B030-8-0049-2020202105673