Nieuws over dit onderwerp

Eindelijk: basisbankdienst voor ondernemingen treedt in werking

Reeds in 2020 werd er in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend om een basisbankdienst voor ondernemingen op te richten. Hier zouden ondernemingen die zelf geen bankrekening …

Banken bereiden zich voor op introductie basisbankendienst voor ondernemingen

Tijdens een gesprek in het parlement op donderdag 19 januari, ontmoette N-VA Kamerlid Michael Freilich de directie van Febelfin, de koepelorganisatie van Belgische banken. De sectorfederatie maakt …

Bankrekening voor elke ondernemer "vanaf eind januari 2023"

Goed nieuws voor de vele ondernemingen en diplomatieke posten die maar geen bankrekening geopend krijgen bij een Belgische bank. In de Kamercommissie Economie verklaarde minister van Economie en …