Nieuws over dit onderwerp

Unanieme goedkeuring wetsontwerp tegen excessieve bankkosten voor zakelijke rekeningen

Nadat eerder de Kamercommissie Economie recentelijk het voorstel van Kamerlid Michael Freilich had goedgekeurd om de hoge bankkosten voor ondernemingen te beteugelen, heeft gisteren de plenaire …

Gedaan met excessief hoge bankkosten voor zakelijke rekening

De Kamercommissie Economie heeft in tweede lezing een voorstel van N-VA Kamerlid Michael Freilich goedgekeurd om hoge bankkosten voor ondernemingen te beteugelen. Dit was vooral nodig omdat sinds …

Eindelijk: basisbankdienst voor ondernemingen treedt in werking

Reeds in 2020 werd er in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend om een basisbankdienst voor ondernemingen op te richten. Hier zouden ondernemingen die zelf geen bankrekening …