Open-VLD’er verkoopt onzin over verdwijnen papieren kasticket

Door Michael Freilich op 5 april 2021

Als het de federale regering menens is om de strijd tegen fake news te voeren, zou de partij van de premier er beter zelf op toezien dat hun mandatarissen geen onwaarheden verkondigen.

Met veel bombarie kondigde Vlaams parlementslid voor de Open VLD, Willem-Frederik Schiltz in een filmpje op zijn twitteraccount aan dat de kogel door de kerk is en dat de Senaat beslist heeft om zijn voorstel te steunen en de papieren kastickets af te schaffen.

Voor Michael Freilich is er niets mis met parlementsleden die op een moderne manier hun werk onder de aandacht willen brengen, maar hij heeft wel een probleem met politici die zélf fake news verspreiden. Ten eerste heeft de Senaat in dit domein een louter adviserende rol. Het is in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en meer bepaald in de commissie Economie dat er hierover beslist wordt. Daarnaast is een gelijkaardig wetsvoorstel uit 2019 van de MR, de zusterpartij van de Open VLD nota bene, geparkeerd geweest omdat na negatieve adviezen van Test Aankoop, de FOD Economie en Financiën bleek dat er een hoop praktische bezwaren tegen waren.

Michael Freilich: “voor mij gaat het niet om de goeie of de slechte kanten van dit voorstel, maar om politici die zaken aankondigen die nog niet afgeklopt zijn. Dit is namelijk eveneens een vorm van fake news verspreiden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is