N-VA laakt federale tweespalt over ”Doktr” consultatie-app van Proximus

Door Michael Freilich op 19 januari 2022, over deze onderwerpen: Telecom

Tijdens een hoorzitting met Proximus vandaag in de Kamer, kwam de tweespalt tussen federale vicepremiers De Sutter en Vandenbroucke, over de online  consultatie-app van Proximus, “Doktr”, naar voren. De N-VA vraagt een duidelijke lijn.

Eerder had minister Petra De Sutter, zelf arts, positief gereageerd op de lancering van de Doktr-app van Proximus wanneer ze stelde “het doet me plezier dat Proximus het voortouw neemt in deze nieuwe wereld”.

Haar federale collega, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, is echter een koele minnaar, zoals bleek uit artikels in de medische pers. Dat werd vandaag nog eens duidelijk na de publieke oproep van vandaag in het parlement door Proximus voorzitter, Stefaan De Clerck.

N-VA Kamerlid Michael Freilich wilde weten of het bedrijf reeds met Vandenbroucke had gesproken waarop De Clerck antwoordde: “We hebben meer dan een maand geleden een brief gericht aan Frank Vandenbroucke maar nog geen antwoord ontvangen. We zouden het zeer op prijs stellen als er zo snel mogelijk een gesprek kan plaatsvinden. Wij willen een breed debat aangaan en wensen ons hiervoor in te schrijven. Als er leden in deze commissie een brugje kunnen slaan naar de minister voor dat overleg, dan zeer graag."

N-VA collega Frieda Gijbels, stelde Vandenbroucke een uurtje later hierover dan ook een vraag, maar die ging niet specifiek in op de bekommernis van Proximus, noch op de specifieke app. Nochtans is een duidelijk kader, met aandacht voor de arts-patiënt relatie, continuïteit van de zorg en deontologie essentieel voor de kwaliteit van onze geneeskunde. Zowel artsen, patiënten als ontwikkelaars moeten weten waar ze aan toe zijn.

Frieda Gijbels en Michael Freilich: “Het is onbegrijpelijk dat de minister van Volksgezondheid niet in overleg gaat over iets als deze specifieke app, die toch impact heeft op de manier waarop we onze zorg willen organiseren en het gezondheidsbudget.”

“Onenigheid binnen de schoot van de regering over zo’n belangrijk onderwerp is echt niet gezond. ‘Telemedicine’ is een belangrijke pijler voor de modernisering van onze gezondheidszorg en kan, zoals in de Scandinavische landen, zorgen voor minder kosten en het verlagen van de werkdruk bij het zorgpersoneel.

“Hiervoor is het wel noodzakelijk dat alle neuzen in dezelfde richting staan en dat een grondig kader wordt uitgewerkt. Daarvoor moeten alle partners samen rond de tafel worden gebracht. We roepen de regering dan ook op om hier snel werk van te maken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is