Michael Freilich: “Subsidies voor krantenbedeling moeten op de schop en er dient een gerechtelijk onderzoek te komen naar onderhandelingen daarover bij bpost.”

Door Michael Freilich op 27 oktober 2022
Werknemer bij bpost

Bij postbedrijf bpost barstte gisterenavond een bom. Topman Dirk Tirez zet tijdelijk een stap opzij. Aanleiding is een interne audit die het bedrijf doorvoert naar de totstandkoming van de overheidsconcessie voor krantenbedeling. Nadat hij vorige week insider-informatie verkregen had over manipulaties daarin, bond Michael Freilich de kat de bel aan. Hij diende een serie parlementaire vragen over de kwestie in, die vandaag aan bod kwamen in de in de Kamercommissie voor Mobiliteit en Overheidsbedrijven. Wij konden hem na afloop strikken voor een gesprek. 


- Michael, welke aantijgingen worden momenteel onderzocht in de audit van bpost? 
Michael Freilich: “Het postbedrijf dat de overheidsconcessie voor krantenbedeling weet binnen te rijven wint een jackpot, aangezien die door de overheid ruimhartig wordt gesubsidieerd. In het huidige contract daarover beloopt de subsidie op tot liefst 175 miljoen euro per jaar. De vraag die onderzocht wordt is deze: werden er afspraken gemaakt tussen bpost en de grote uitgeversbedrijven van de kranten om de financiële voorwaarden voor het bedelen van kranten artificieel hoog in te schatten, waardoor ook de subsidie daarvoor artificieel hoog werd toegekend?”


- Een opmerkelijke wending in een subsidiedossier dat reeds voor deze aantijgingen op felle kritiek stootte wegens zowel te hoog als niet meer van deze tijd… 
Michael Freilich: “Inderdaad. De vraag om ze te behouden leeft vooral aan Franstalige kant. Waar Nederlandstalige bedrijven als DPG aangeven dat het perfect zonder kan, verdedigen Waalse kranten als La Libre deze subsidie als ware het een grondpijler van onze democratie. De PS wilde geen duimbreed toegeven. Uiteindelijk werd beslist om het huidige bedrag van 175 miljoen euro te behouden en pas vanaf 2024, na de volgende verkiezing dus, te verminderen met 50 miljoen euro. Wat ons betreft mag deze hele subsidie op de schop. Enkel voor de verdeling in zeer afgelegen gebieden, waar het economisch niet rendabel is om tijdschriften en kranten te bezorgen, valt daar iets voor te zeggen. Maar in stedelijke gebieden is het meer dan economisch rendabel genoeg om deze bedeling te laten gebeuren zonder overheidssteun. De huidige subsidie zorgt ook voor een ongelijk speelveld tussen kranten die deels op papier verspreid worden en kranten die volledig digitaal werken. Nederland toont overigens aan dat je een bloeiend en divers krantenlandschap kunt hebben zonder.” 


- Een zaak van zo’n groot financieel belang voor de overheid, kunnen we dat wel overlaten aan een interne audit door een bedrijf dat zelf partij is in het krantencontract? 
Michael Freilich: “Zonder de integriteit en kunde in twijfel te willen trekken van de interne dienst bij bpost die het onderzoek voert, is dat een terechte bedenking. Wij zijn met N-VA vragende partij om dit onderzoek over te laten aan justitie, die immers beschikt over meer onderzoeksmethoden om de onderste steen in dit dossier boven te halen. Een grondig onderzoek vergt immers het in kaart brengen van de communicatie over de totstandkoming van het krantencontract tussen bpost en de betrokken uitgeversbedrijven. Dat is voor de interne auditdienst van bpost geen sinecure.”

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is