Michael Freilich pleit voor dialoog en gaat bemiddelen

Door Michael Freilich op 6 december 2019, over deze onderwerpen: Antisemitisme

Beste vrienden,
Hieronder vindt u de integrale versie van mijn reactie gisteren bij Villa Politica, naar aanleiding van mijn tussenkomst over Carnaval Aalst.

DIALOOG & WEDERZIJDS BEGRIP
Verbieden of censuur: neen.
Empathie en begrip: ja.
Natuurlijk is Aalst carnaval belangrijk Vlaams cultureel erfgoed en dat moeten we koesteren. Daarom wil ik volop blijven inzetten op dialoog om tot wederzijds begrip én verzoening te komen.

BEGRIP VOOR GEVOELIGE THEMA’S
Zaken verbieden is geen goed idee. Niet zozeer omdat het juridisch niet mogelijk en wenselijk is maar ook omdat het een tegengesteld effect zou hebben.
Ik ben dan ook zeer tevreden dat intussen ook burgemeester Dhaese begrip vraagt van de carnavalisten en ervoor pleit om voor dit gevoelig onderwerp een vorm van “auto-censuur” aan te bevelen, net zoals men dat in Aalst doet voor bepaalde gevoelige thema’s zoals de aanslagen van de Bende van Nijvel.

STAP NAAR DIALOOG GEZET
Ook collega D’haese heeft deze week aangegeven dat hij begrijpt dat lachen met slachtoffers niet helemaal hetzelfde is als lachen met daders/en of machthebbers.
Daarmee is voor mij duidelijk de stap naar dialoog gezet. Daar heb ik steeds voor gepleit en daar zal ik me dus ook in de toekomst voor blijven inzetten.

(Beelden: VRT - Villa Politica)


 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is