Bpost top op de rooster gelegd door Michael Freilich in de Kamer

Door Michael Freilich op 18 maart 2022, over deze onderwerpen: bpost

Op 15 maart legde N-VA Kamerlid Michael Freilich de top van het overheidsbedrijf bpost op de rooster. Passeerden de revue: de verkoop van de Press Shop winkels aan casinogroep Golden Palace, oneerlijke concurrentie door het contract van de krantenbedeling en het gebrek aan  transparantie betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden bij bpost.

Lees verder onder de video

1) Wat de rol van de overheid is in het garanderen van een concurrentieel evenwicht?

2) Of bpost kon bevestigen dat de zogenaamde 4000 VTE’s die zouden instaan voor de krantenbedeling ook effectief voltijds hiermee bezig zijn?

3) Of de financiële projecties van bpost niet achterhaald waren, aangezien Amazon snel aan terrein wint en zijn pakjes zelf bedeelt?

4) Waarom bpost de bevoegde voogdijminister nooit heeft ingelicht over de verkoop van Ubiway (Press Shops) aan Golden Palace?

5) Of bpost bewust was van het feit dat er mogelijk sprake is van schijnzelfstandigheid bij winkelhouders van Ubiway en of dit de reden was waarom Ubiway afgestoten is?

ONEERLIJKE CONCURRENTIE

Volgens Freilich is het niet wenselijk dat de overheid het systeem van de krantenbedeling door bpost subsidieert. Het lezen van kranten is uiteraard belangrijk voor de democratie, maar in vergelijking met pakweg Nederland is er op het vlak van democratisch gehalte geen verschil, ook al kennen zij die gesubsidieerde, marktverstorende beweging niet. Hoewel Freilich erkent dat het hier om jobs van mensen gaat, haalt hij wel aan dat het systeem correct moet zijn, en dat er gezocht moet worden naar een evenwicht met de digitale media die geen staatssteun ontvangen. Hij stelt hierbij de vraag wat de rol van de overheid hierin moet zijn.

Ook haalt hij aan dat de cijfers van bpost hierover fout zijn. Er staan geen 4000 VTE’s in voor de krantenbedeling. Volgens de vakbonden zou het gaan om hoogstens 2000 VTE’s, maar ook de eigen Youtube-pagina van bpost vertelt het verhaal van Steffi, die ’s ochtends kranten bezorgt en in de namiddag pakjes. Freilich daagt de CEO van bpost dan ook expliciet uit om dit cijfer te bewijzen. Die moest inderdaad toegeven dat er 4000 personeelsleden bezig waren met de krantenbedeling, maar inderdaad niet voltijds.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Kamerlid Freilich probeert reeds maanden te weten te komen welke loons- en arbeidsvoorwaarden er van kracht zijn bij bpost. Dit is wel geweten voor de hele logistieke en transportsector, maar bpost weigert hier enige transparantie. Freilich stelde zelfs een commissie achter gesloten deuren voor, zodat het parlement tenminste kan doen waarvoor ze bestaat: de overheid controleren. Het argument van de minister dat dit zo historisch gegroeid is, is allesbehalve afdoende. “Als we de zaken in vraag durven stellen, moeten we dat ook bij post kunnen doen", zegt het N-VA Kamerlid. “Het is makkelijk van bpost om de fouten te zien bij anderen, maar ze moeten ook de hand in eigen boezem durven steken”.

BELANGENVERMENGING

Het andere grote probleem is dat de voogdijminister van bpost ook de minister is die de postmarkt reguleert. “Zij moet tegelijkertijd de concurrenten reguleren, maar ook zorgen dat bpost goede cijfers haalt. Dit is belangenvermenging.” Volgens Michael Freilich zien we dat ook terugkomen in het voorontwerp van de nieuwe Postwet. Volgens hem gaat dit diametraal in tegen alle Europese wetgeving rond vrije marktwerking.

Michael Freilich peilde ook naar het feit of de opbrengstprojecties niet achterhaald zijn, omdat Amazon blijft groeien en zijn pakjes kan afkoppelen van bpost.

CASINO

Tot slot haalde Freilich de verkoop aan van de Ubiway krantenwinkels aan Golden Palace. Hij vroeg waarom de voogdijminister hier niet van op de hoogte werd gesteld. Des te meer omdat vorig jaar, bij de verkoop van bpost bank, er werd gegarandeerd dat daarover wel gesprekken waren geweest met haar. “Hebben jullie het haar niet verteld omdat jullie wisten dat ze daardoor in een slecht daglicht werd gesteld, of hebben jullie het verteld tegen het kabinet, en is het niet doorgezegd?”, vroeg Michael Freilich in de commissie. Verder herhaalde hij duidelijk dat alles wijst op schijnzelfstandigheid bij Ubiway. Experts bij Unizo bevestigden dit ook. Freilich belooft dat hij dit niet zal laten rusten en hierover verder onderzoek zal laten uitvoeren.

Verscheidene volksvertegenwoordigers volgden Kamerlid Michael Freilich in zijn kritiek en vragen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is