Basisbankdienst voor geweigerde ondernemingen krijgt groen licht

Door Michael Freilich op 8 juli 2020, over deze onderwerpen: Ondernemen
Michael Freilich

Er komt een basisbankdienst voor ondernemingen die al drie keer werden geweigerd door een kredietinstelling. De Kamercommissie Economie keurde een wetsvoorstel daarover goed. Kamerlid Michael Freilich reageert tevreden. “Dit is een belangrijke stap voor de diamantensector.”

Bankrekening verplicht voor ondernemingen

Verschillende sectoren ondervinden vandaag moeilijkheden om een bankrekening te openen. Denk aan krantenwinkels, de diamantsector en de voetbalsector. Een onderneming is juridisch verplicht een rekening te openen alvorens ze een zelfstandige activiteit kan ontplooien. Maar in voornoemde sectoren is dat niet altijd evident, weet Freilich. “Door de collectieve beoordeling worden bonafide ondernemers afgerekend op de rotte appels in hun sector.”

Basisbankdienst voor wie drie keer geweigerd is

Om zich in regel te stellen met de wet kunnen bonafide ondernemers vaak niet anders dan zich te wenden tot een buitenlandse bank. In sommige gevallen wijken zij effectief uit naar het buitenland. De vraag rijst of dat voor de Belgische economie voordelig is. Daarom is een wetsvoorstel uitgewerkt om een basisbankdienst aan te bieden aan ondernemingen die al driemaal geweigerd zijn door kredietinstellingen. Daarmee kunnen ze eenvoudige betalingstransacties uitvoeren, zoals domiciliëringen, transacties via betaalinstrumenten, stortingen van contacten en overschrijvingen. Een basisbankdienstkamer wijst dan een kredietinstelling in België aan die de basisbankdienst moet aanbieden.

Belangrijk voor Antwerpse diamantsector

Kamerlid Freilich steunt het wetsvoorstel. Hij reageert bijzonder tevreden: “Dit is vooral belangrijk voor de diamantsector in mijn stad Antwerpen. Uit een bevraging blijkt dat van de 1.600 diamantfirma’s er nog maar een handvol beschik over een bankrekening, wat uiteraard een rem is op de handel en transparantie van de sector. Het kan niet zijn dat bonafide handelaars geen bankrekening kunnen krijgen omdat enkelen de sector een slechte naam geven. Via een amendement dat ik heb toegevoegd verplichten we banken ook tot het geven van een voldoende motivatie waarom ze geen bankrekening toekennen. Die motivering zou dan ook moeten voorzien in concrete elementen die betrekking hebben op de individuele klantenaanvraag. Het louter onderdeel uitmaken van een bepaalde sector of beroepscategorie is geen afdoende reden tot afwijzing van de aanvraag.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is