Tijdens de invoering van een overschrijving zal de bank controleren of het rekeningnummer (IBAN) enerzijds, en de naam van de begunstigde anderzijds, overeenstemmen. Als dat niet het geval is, krijgt de klant een waarschuwing, vooraleer de overschrijving uit te voeren en kan hij dat nog stoppen. Het systeem zou helpen in de strijd tegen fraude waarbij oplichters zich voordoen als iemand anders bijvoorbeeld in een factuur, sms of mailbericht.

Lancering volgend jaar

Via een aanbestedingsprocedure, die in februari wordt opgestart, zullen de banken verschillende technische systemen voor de implementatie vergelijken. “Als alles mee zit zou het systeem volgend jaar gelanceerd kunnen worden”, aldus Febelfin.

Kamerlid Michael Freilich: “Ik ben blij dat de banken mijn parlementair initiatief omarmen en hoop in de eerste plaats dat onschuldige fraudeslachtoffers, zowel bij particulieren als ondernemingen, zullen worden vermeden”.

Ook de consumentenvereniging Test Aankoop noemde het voorstel een goede zaak: “De IBAN-naamcheck is een van de maatregelen die Test Aankoop heeft gevraagd in het kader van zijn campagne tegen phishing”, aldus de organisatie in haar advies.

Geldezels aanpakken

Karel Baert, CEO van Febelfin bedankte Kamerlid Freilich voor zijn blijvende inzet, waaronder een resolutie vorig jaar om het probleem van geldezels aan te pakken. “De banken zijn voorstander van een gedegen juridisch kader die hen toelaat een incidentenwaarschuwingsregister op te richten om onderling informatie uit te wisselen”, benadrukte hij.

Die resolutie werd met unanimiteit goedgekeurd in de Kamer, wat niet elke dag gebeurt met een voorstel vanuit de oppositie.