Jaarlijks vergelijkt het BIPT de prijsevoluties voor kleine gebruikers van postdiensten. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met 34 andere landen en rekening gehouden met allerhande factoren om te berekenen welke stijgingen er verwacht mogen worden. Jaar na jaar moet het BIPT echter vaststellen dat bpost de prijs van de postzegels, en dan vooral de priorzegels, harder laat stijgen dan wat de modellen eigenlijk voorspellen. 

Zo is de stukprijs van een priorpostzegel, die in 2017 nog 0,79 euro bedroeg, in januari 2024 gestegen tot 2,27 euro. Bijna een verdrievoudiging op zeven jaar tijd dus. En het derde hoogste tarief binnen de Europese landenlijst, na Denemarken en Italië. De prijsstijging  voor gewone postzegels is ook aanzienlijk. Die bedroeg 54% de laatste vijf jaar. Dat is ook boven de voorspelde prijsstijging, maar valt nog binnen een bepaalde tolerantiemarge, volgens het BIPT.

Kamerlid Michael Freilich (N-VA), die al jaren het postdossier opvolgt: “Hieruit wordt duidelijk dat bpost uit de postzegelverkoop niet alleen compensatie haalt voor de krimpende brievenmarkt, maar eigenlijk daar bovenop ook nog bijkomende winst boekt. Waar de Europese Commissie een winst van 7,5% redelijk acht, haalt bpost uit deze verkoop 25 à 35% winst. Bpost maakt duidelijk misbruik van haar monopoliepositie om postzegels aanzienlijk duurder te verkopen dan wat in onze buurlanden gangbaar is.”

De té sterke tariefstijgingen van postale producten voor kleine gebruikers worden al sinds 2018 aangekaart door het BIPT. Dat roept in haar jaarlijks rapportering steevast op om in de postwet een mechanisme te voorzien om de prijzen te plafonneren. Op die manier kan de kostenoriëntatie van de kleingebruikerstarieven effectief gecontroleerd worden in overeenstemming met de tarifaire vereisten van de Europese Postrichtlijn. 

Michael Freilich (N-VA), kamerlid: “N-VA is resoluut voorstander van vrije marktwerking. Maar zo lang er een feitelijk monopolie geldt, is het inderdaad niet onzinnig om via de wet excessieve prijsstijgingen te beteugelen door de invoering van een prijsplafond. Daar wil ik na de verkiezingen meteen werk van maken.”