Vertrek CEO Proximus - “meerderheidsparticipatie is handicap voor Proximus”

Door Michael Freilich op 6 september 2019, over deze onderwerpen: In de Pers
Dominique Leroy

Volgens Dominique Leroy is haar vertrek bij Proximus niet enkel ingegeven door het loon, maar dat het een factor was die zal hebben meegespeeld lijkt de logica zelve. In de zakenwereld geldt het adagium money talks, bullshit walks. Hoe zou je zelf zijn, een verdubbeling van je loon, in dit geval een half miljoen extra per jaar, sla je niet snel af.

Als er één zaak is waar vriend en vijand het over eens zijn, dan is het wel dat Dominique Leroy een topmanager was en dat haar vertrek een verlies betekent voor Proximus. KPN topman Duco Sickinghe verkondigde dat er bij hen “geen loonbeperking bestaat zoals in België”. Uiteraard niet, want KPN is een volledig geprivatiseerd bedrijf waar de Nederlandse overheid geen aandeelhouder van is.

Loonmatiging

De N-VA heeft altijd gevonden dat voor commerciële autonome overheidsbedrijven kon afgeweken worden van de premiernorm van 290.000 euro per jaar. Echter, zolang de overheid meerderheidsaandeelhouder is, kan je verwachten dat onze vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur op loonmatiging toezien. Anderzijds moet men wel beseffen dat een beursgenoteerd bedrijf zoals Proximus, om in een competitieve en innovatieve markt te kunnen concurreren, niet beteugeld en beperkt dient te worden door de overheid.

Oplossing

Een oplossing ligt dus voor de hand: de meerderheidsparticipatie van de federale overheid in Proximus dient te worden afgebouwd en dan lost het probleem zichzelf op. Dan is het niet meer aan de politiek om zich in te laten met de lonen van managers of met het opdringen van allerlei strategische beleidskeuzes. Wij staan als N-VA voor een overheid die lean and mean is en een aantal kerntaken vervult voor de burger. Een telecombedrijf runnen hoort daar niet bij. Dat geldt ook voor banken en pakjesbedrijven.

Uiteraard is het belangrijk om een vinger in de pap te blijven houden (telefonie blijft een kritieke infrastructuur) maar dat kan ook vanaf 25% +1. Mogelijk had het vertrek van Dominique Leroy kunnen vermeden worden indien er geen loonplafond was geweest. Onze meerderheidsparticipatie blijkt dus een handicap te zijn voor het bedrijf en dat moeten we rechtzetten.

Privatisering

Als het van N-VA afhangt komen een verdere privatisering van overheidsbedrijven zoals Proximus en bPost dus zekere op tafel bij de regeringsonderhandelingen. Uiteraard gebeurt zo’n verkoop pas als de marktomstandigheden gunstig zijn en we daarmee een optimaal bedrag kunnen binnenhalen om de staatsschuld af te bouwen. Tot het zo ver is zouden voor ons toplonen in de eerste plaats aan prestaties moeten worden gekoppeld.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is