Enkele dagen geleden maakte de VRT bekend dat Kamerlid Michael Freilich (N-VA) een omvangrijke klacht had ingediend bij de onderzoeksrechter voor vermeende fraude op het kabinet Justitie met mogelijke collusie tussen de dienst Crossborder op dat kabinet en Bpost.

Nu onthult De Standaard dat een deel van de klacht handelt over het JustScan dossier. Dat maakte deel uit van een pakket van enkele miljoenen euro om gerechtsdocumenten in te scannen en digitaal te ondertekenen.

De krant kon via Michael Freilich de rapporten van de Inspectie van Financiën inkijken en daaruit blijkt dat de inspectie bijzonder kritische vragen stelde over het ontbreken van een wettelijk kader voor deze overeenkomst. In haar advies zegt de Inspectie dat de (overigens correcte) overeenkomst tussen de overheid en bpost uit 2017 over het innen van verkeersboetes, niet kan worden aangewend voor dit project wat betekent dat er een openbare aanbesteding voor moest gebeuren. Toch duwde het kabinet door en kreeg Bpost de opdracht binnen zonder aanbesteding. Voor het scannen van gerechtsdocumenten over zedenzaken ging het om iets meer dan €700.000.

Kamerlid Freilich, getipt door klokkenluiders bij Bpost, wist echter dat het postbedrijf de opdracht nooit had uitgevoerd. Aan de krant De Standaard moest Bpost dan ook erkennen dat zijn mensen deze gerechtsdocumenten nooit niet hadden ingescand “mede door de gevoelige persoonlijke materie (zedenzaken, nvdr) van deze dossiers”. 

 “Als dit niet naar fraude neigt, dan weet ik het ook niet”, aldus het Kamerlid die uithaalt naar “de zoveelste flagrante miskenning van de regelgeving”.

Freilich onthult nu ook nieuwe details over deze zaak: “Uit de originele aanvraag bij de Inspectie van Financiën, blijkt dat het kabinet Justitie deze documenten door 10 Bpost medewerkers wilde laten inscannen op 5 verschillende parketten en dat voor een bedrag van in totaal €19.783,5 per maand, per medewerker! Hallucinante bedragen die bijna het dubbele bedragen van een parlementair (bruto)mandaat. Voor dat geld wil ik ook wel een ganse dag documenten inscannen”, aldus Freilich.

En zoals bij het JustSign dossier dat vorige week in de media kwam, werd ook hier alles uitbetaald nog voor de opdracht zelf werd aangevangen. Freilich: “Rechtstreeks in de zakken van bpost dus, maar het ergste van al is dat de opdracht niet eens werd uitgevoerd. Het waren uiteindelijk medewerkers op de griffie en jobstudenten die de volgende zomers het werk deden.”

Geconfronteerd met met de vraag waarom het geld dan niet werd teruggestort indien de opdracht nooit had plaatsgevonden, antwoordde Bpost aan De Standaard dat het geld gebruikt werd voor de ontwikkeling van andere IT toepassingen, en dat “op verzoek van het kabinet Justitie”. 

“Opnieuw flagrant in strijd met de regelgeving en zonder goedkeuring van de Inspectie van Financiën. Ik herhaal daarom de vraag, waarom de verantwoordelijke op het kabinet van minister Van Quickenborne er alles aan deed om Bpost zoveel mogelijk geld toe te stoppen? Eerst door een miljoen euro te veel te betalen voor de huur van kantoren, dan nog eens met het JustSign programma, en nu ook met dit onderdeel van JustScan. Voor mij is het niet JustScan maar Just Scam. Dit stinkt uren in de wind. Ik hoop dan ook dat de onderzoeksrechter de zaak grondig onderzoekt”.