N-VA doet Kaspersky in de ban, wie volgt?

Door Michael Freilich op 7 juni 2022, over deze onderwerpen: Cyberveiligheid

Er zijn al langer vragen bij de onpartijdigheid van buitenlandse bedrijven, die zich bevinden onder de controle van autoritaire regimes. Het zou immers mogelijk zijn dat sommige van deze bedrijven niet langer in staat zullen zijn om hun onafhankelijkheid te behouden, door verregaande invloed uitgeoefend door het regime. Dit is des te gevaarlijker als het gaat over antivirussoftware. Deze software heeft soms toegang tot vitale infrastructuur en netwerken. Eenzelfde risico biedt zich aan bij het Russische bedrijf Kaspersky. En terwijl alle buurlanden waarschuwen voor de antivirussoftware, aarzelt ons land.

De N-VA, in dit dossier aangevoerd door Kamerlid Michael Freilich, heeft wel al concrete stappen genomen. Zij hebben met directe ingang de antivirussoftware vervangen op alle 500 laptops onder het beheer van de partij. “We weten niet of er datalekken zijn, maar gezien de waarschuwingen uit andere landen, is het niet meer dan logisch om die licenties stop te zetten, ook al komt dat met een stevige kost.

Zowel Frans, Duitse als Nederlandse diensten waarschuwden immers reeds voor het gebruik van Kaspersky. De reactie van België is eerder beperkt. Het CCB heeft een advies gereedgemaakt, maar het ontbreekt aan cijfers over het aantal gebruikers van Kaspersky, aangezien elke overheidsdienst vrij is om zijn eigen cyberbeleid te bepalen. Volgens Michael Freilich is dit onverantwoord: “Onbegrijpelijk dat ons land zo nonchalant omgaat met cyberveiligheid en geen waarschuwing stuurt naar ondernemingen en de eigen diensten.

Voor Michael Freilich is het probleem ook breder dan Kasperksy. “Zeker als we kijken naar de recente problematiek rond de camera’s van Hikvision, maar ook het gebruik van Huawei-routers bij Defensie, is het duidelijk dat we te kwetsbaar zijn voor spionage, of erger”, haalt Freilich aan. Daarom zet hij deze maand, samen met Kamerlid Theo Francken, een resolutie op de agenda die vraagt dat de overheid een lijst opstelt van hoogrisicoleveranciers. De minister van Jusititie is dit voorstel echter niet gunstig gezind.

Dus hoewel overheden aller landen waarschuwen voor bedrijven zoals Kaspersky, blijft de overheid deze toch gebruiken. N-VA nam zelf het goede voorbeeld, door ondanks hoge kosten, voor veiligheid en zekerheid te kiezen door Kaspersky in de ban te doen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is