Het spreekt ontegensprekelijk voor zich dat de nieuwe, digitale generatie ook veel sneller toegang krijgt tot het internet. Tegenwoordig krijgen jonge kinderen, volgens Child Focus, vaak al rond hun achtste levensjaar een smartphone. Dat valt volledig in de periode waarin kinderen nog zeer kwetsbaar zijn voor invloeden. Met enkele klikken kunnen ze zelfs de meest gewelddadige of seksuele content raadplegen. Dit kan zeer destabiliserend werken, aldus verschillende kinderpsychologen.

Juiste controletools vinden

Ouders zijn zich hier wel van bewust en er bestaan controle-apps, maar toch is het ook voor hen niet eenvoudig om de juiste tools te vinden of te installeren. De verschillende controle-opties zijn gefragmenteerd, ouders weten soms niet hoe ze dit moeten instellen of waar ze deze functionaliteiten kunnen vinden.

Verplichte toezichtsystemen

Deze resolutie beoogt daar een oplossing voor te bieden. “Wij vragen daarom om onze internetproviders te verplichten systemen van ouderlijk toezicht te voorzien”, legt Kamerlid Freilich uit. Daarbij moeten ouders met één klik op de knop 18+-content kunnen blokkeren, als ze dat wensen. “Eenzelfde verplichting willen we ook opleggen aan de fabrikanten van toestellen die op het internet kunnen, zoals het geval is in Frankrijk”. Volgens Freilich zou dit het gemakkelijker maken voor ouders om hun kinderen te beschermen tegen inhoud die zij ongepast vinden.

Digitaal platform voor ouders en opvoeders

Daarnaast beoogt de resolutie ook een algemeen digitaal platform waar ouders en opvoeders terechtkunnen voor informatie over ongepaste online inhoud, de gevaren van het internet en hoe daar met je kind over communiceren. Ook hier kijken we naar Frankrijk waar de overheid de trekker is van het initiatief "Je Protège Mon Enfant".

Kinderen adequaat beschermen

Goede, open en positieve communicatie tussen ouder en kind blijven belangrijk. “Het spreekt natuurlijk voor zich dat ouders vrij zijn dit systeem al dan niet ook te gebruiken, maar op deze manier kan er aan elke ouder de mogelijkheid gegeven worden om adequaat hun kind te beschermen, ongeacht technische kennis of achtergrond”, besluit Michael Freilich.