MICHAEL FREILICH : “DE TAALWETGEVING IS MEER DAN EEN VODJE PAPIER!”

Door Michael Freilich op 20 februari 2020, over deze onderwerpen: In de Pers

In een wetsvoorstel van N-VA Kamerleden Tomas Roggeman en Michael Freilich wordt aangeklaagd dat overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Proximus onvoldoende strikt de taalwetgeving naleven. De N-VA Kamerleden eisen garanties voor een kwaliteitsvollere dienstverlening en willen dat het mogelijk wordt om sancties op te leggen aan hardleerse overtreders.


Wie niet horen wil, moet voelen! 


Eén en ander dient te gebeuren mits regelmatige en periodieke evaluatie op basis van objectieve criteria. “Wie niet horen wil moet voelen” stelt Freilich "en dus willen we met dit wetsvoorstel een spreekwoordelijke stok achter de deur hebben om de NMBS, bpost of Proximus financieel te bestraffen, wanneer zij de taalwetgeving naast zich neerleggen".


Respect voor de taalwetgeving
 

“De taalwetgeving is zowel van toepassing op openbare diensten, evenals op openbare bedrijven die een universele dienst aanbieden. Bediend worden in je eigen taal is het minimum dat je zou mogen verwachten van bedrijven die niet enkel beursgenoteerde ondernemingen zijn, maar waarvan de overheid ook de belangrijkste aandeelhouder is. Kwaliteit van de dienstverlening houdt wat ons betreft zeker respect voor de taalwetgeving in.”


Taalwetgeving vaak niet toegepast
 

Uit jaarverslagen van de Vaste commissie voor taaltoezicht blijkt dat federale overheidsbedrijven nog vaak de wetgeving niet correct toepassen. Er bestaan diverse voorbeelden die weliswaar door de commissie ontvankelijk werden verklaard maar aangezien die commissie enkel een juridisch niet-bindend advies kan uitbrengen blijven de adviezen vaak dode letter. Met dit wetsvoorstel moet daar verandering in komen.

 
Voorbeelden van klachten
 

• NMBS plaatst énkel een tweetalige Engels-Franse banner op de luchthaven van Zaventem.

• Bpost verzendt meertalige folders in tweetalige regio's.

• De veiligheidsinstructies in het centraal station zijn uitsluitend in het Frans geschreven.

• NMBS kondigt een trein in beide talen aan in Kortrijk.

• Proximus beschikt over een handige app, maar biedt helaas geen Duitstalige versie aan van de applicatie.

• Bpost stuurt meertalige berichten in het Frans naar de Nederlandstalige inwoners van Brussel.

• Medewerkers van postkantoren in Brussel spreken niet voldoende Frans of Nederlands.

• Bpost gebruikt postbodes die geen Nederlands kennen in Vlaams-Brabant.

 
Dotatie terugschroeven en financiële Sancties
 

 “Wij erkennen dat sommige van deze bedrijven wel inspanningen doen, met name door het organiseren van taalcursussen voor hun personeel, maar op basis van de adviezen van de Commissie kunnen we enkel besluiten dat dit nog steeds  onvoldoende is", besluiten Roggeman en Freilich vastberaden.

Daarom pleit N-VA voor het opleggen van financiële sancties wanneer staatsbedrijven de wetten op het gebruik van talen overtreden. Volgens de Kamerleden kan dat best in de nieuwe beheerscontracten worden opgenomen waarbij een vermindering van de dotatie mogelijk wordt in geval van negatieve evaluaties op dit aspect.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is