Citaten van de sprekers:

Kamerlid Michael Freilich: "De Abraham-akkoorden vormden een keerpunt in het Midden-Oosten. Ze luidden niet alleen echte vrede in tussen Israël en verschillende Arabische staten, maar werkten ook als een katalysator voor positieve betrekkingen tussen joden en moslims in de hele wereld. Ik hoop dat Europa en België een actieve rol zullen spelen bij het bevorderen van deze akkoorden als een manier om de strijd tegen racisme en antisemitisme te versterken en te komen tot meer wederzijds begrip en tolerantie in het buitenland en in de EU."

US ambassadeur, Michael Adler: "De Verenigde Staten zijn er trots op een partner te zijn geweest bij het tot stand brengen van de Abraham-akkoorden in 2020.  Op deze tweede verjaardag waren we verheugd hier samen te zijn om de diplomatieke successen, de gesmede vriendschappen en de exponentiële economische groei als gevolg van deze akkoorden te vieren.  Zoals altijd blijven de Verenigde Staten een partner in de normalisering van de betrekkingen tussen Israël en landen in de moslimwereld."

Marokkaans ambassadeur, Mohammed Ameur: "De beslissing om de diplomatieke betrekkingen tussen onze twee landen te herstellen maakt deel uit van een duizendjarige geschiedenis van vreedzame coëxistentie tussen Marokkanen van het Joodse geloof en hun landgenoten van het Moslim geloof. Deze co-existentie werd het krachtigst geïllustreerd door de weigering van wijlen Majesteit Koning Mohammed V om tijdens de Tweede Wereldoorlog Marokkaanse Joden uit te leveren aan de nazi's. Als erkenning voor dit historische gebaar werd Zijne Wijlen Majesteit Koning Mohammed V benoemd tot Rechtvaardige onder de Volkeren in Yad Vashem."

Israel, Deputy Chief of Mission, Hadassah Aisenstark:
"De deugd van de vrede brengt vele zegeningen. Tot op heden werden talrijke overeenkomsten inzake economische en wetenschappelijke samenwerking tussen de partijen geïnitieerd. Er zijn rechtstreekse vluchten tussen onze landen aangelegd, waardoor de landen zijn opengesteld voor massatoerisme. De onderlinge handel heeft een enorme groei doorgemaakt, waaruit het enorme economische potentieel van deze akkoorden blijkt.

Het is onze oprechte hoop dat in de nabije toekomst meer landen, zowel in het Midden-Oosten als daarbuiten, dit voorbeeld zullen volgen en zich bij de kring van vrede zullen aansluiten."

Ambassadeur van de VAE, H.E. Mohammed Al Sahlawi:"De ondertekening van de Abraham-akkoorden in september 2020 markeerde een moedige en belangrijke stap naar het bereiken van vrede in het Midden-Oosten en de VAE zullen alle inspanningen blijven steunen om de stabiliteit en veiligheid voor mensen in de hele regio te vergroten.

Het is belangrijk om belangrijke historische mijlpalen zoals de ondertekening van de Abraham-akkoorden te vieren. Ik prijs de heer Freilich en zijn collega's voor het organiseren van dit evenement en voor het feit dat zij zoveel doen om de interreligieuze tolerantie te bevorderen en de Belgen van alle godsdiensten en overtuigingen dichter bij elkaar te brengen."

De ambassadeur van Bahrein, de heer Abdulla Bin Faisal Al Doseri, zei dat zijn land een trotse sponsor is van de akkoorden en dat Bahrein altijd open heeft gestaan voor het Joodse volk, waarbij hij wees op verschillende synagogen die al meer dan 100 jaar in het Koninkrijk bestaan. "De Abraham-akkoorden bevorderen het samenleven tussen naties en dit zal vrede en welvaart bevorderen".

De ambassadeur van Hongarije, dhr. Tamás Iván Kovács: ""Hongarije was het enige EU-land dat tijdens de ondertekening aanwezig was in het Witte Huis. Wij hebben deze historische overeenkomst gesteund omdat zij een einde maakte aan de uitzichtloosheid in het Midden-Oosten en de regio in de richting van vreedzame samenleving en wederzijds respect bracht. Daarom zijn wij de deelnemende landen, en hier in ons gastland, parlementslid Michael Freilich persoonlijk dankbaar voor dit belangrijke herdenkingsinitiatief."

Senator Karl Vanlouwe nam het slotwoord: "Niet alleen stellen de akkoorden de norm voor vreedzame samenwerking, ze hebben ook een vruchtbare bodem gelegd voor nauwere handelsbetrekkingen en vrijhandelsovereenkomsten die economische groei en opwaartse sociale mobiliteit als gevolg hebben."

Onderwerpen