Waar blijft de basisbankendienst voor ondernemingen, mijnheer Dermagne?

Door Michael Freilich op 6 oktober 2021, over deze onderwerpen: Banken

Bijna een half jaar nadat de wet rond de basisbankdienst voor ondernemingen in voege had moeten treden, blijft deze tot op vandaag dode letter. Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne zegt dat hij er alles aan doet om de wet in werking te laten treden, maar volgens N-VA-kamerlid Michael Freilich ontbreekt het de minister aan een ‘sense of urgency’.

Michael Freilich: “Een minister heeft een moreel gezag en kan op tafel slaan indien nodig. Ik stel echter vast dat een PS-minister van Economie dit enkel doet voor de problemen van de consumenten, maar niet voor die van de ondernemingen. Ik verwacht daarom enerzijds dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van de aanpassing van het wetsvoorstel, en anderzijds wil ik dat de minister de banken duidelijk maakt dat het zo niet verder kan en dat er een oplossing moet komen.”

Waar het probleem om een bankrekening te openen oorspronkelijk vooral de diamantairs betrof, worden ondertussen verschillende groepen van mensen getroffen, gaande van juweliers, handelaars in bitcoins, tot ondernemers die naar buiten de E.U. verhuizen. Kamerlid Michael Freilich, die één van de voortrekkers van het wetsvoorstel was, is misnoegd dat de uitvoering ervan zo lang op zich laat wachten. “Bijna een jaar nadat het wetsvoorstel rond de basisbankdienst voor ondernemingen met een ruime meerderheid werd gestemd, is deze nog altijd niet in voege. Minister Dermagne maakt zich terecht kwaad als het gaat om problemen van particulieren zoals het dalende aantal bankautomaten, maar de problemen van ondernemers laten hem blijkbaar koud.”     

Op 22 oktober 2021 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers met grote meerderheid het voorstel goed om een basisbankendienst voor ondernemingen in te voeren. Hiermee moet voorkomen worden dat ondernemers geen bankrekening kunnen openen en zo verhinderd worden om hun zelfstandige activiteiten uit te voeren. De wet van 8 november 2020 voorziet namelijk dat wie drie keer bij een bank geweigerd wordt zich kan wenden tot de Federale Overheidsdienst Economie, waar een bankenkamer alsnog een bankrekening zal toewijzen. Deze wet had in voege moeten treden op 1 mei 2021, maar de koninklijke besluiten die nodig waren voor de oprichting van een bankenkamer zijn tot op vandaag nog altijd niet klaar.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is