Beïnvloeding van de publieke opinie via foute titelkeuze in HLN

Door Michael Freilich op 10 juni 2021, over deze onderwerpen: Midden-Oosten
Een 'Palestijn' op de Westoever

Op HLN lees ik vandaag (10 juni ’21) een artikel met als titel Israëlische troepen schieten drie Palestijnen dood op Westelijke Jordaanoever.

Op het eerste zicht lijkt deze titel objectief en correct. En voor de vele mensen die de krant enkel lezen op basis van een titel, en dat is een niet geringe groep, lijkt dit tevens een duidelijke weergave van de feiten. Echter, het kwaad is bij deze geschied, gezien de meeste mensen niet verder lezen dan de titel. Wie de moeite neemt om het artikel zelf te lezen merkt plots wel ernstige discrepanties op.

Ten eerste wordt er gezegd dat "een Palestijn het vuur opende op de ordediensten". Dit is nogal zacht uitgedrukt. Overal in de wereld worden mensen die het vuur openen op politie of leger aanzien als terroristen, of toch op zijn minst als gevaarlijke criminelen. Niet op de Westelijke Jordaanoever. Daar zijn dat gewoon ‘Palestijnen’.

Ten tweede: de schietpartij vond plaats gedurende de arrestatie van twee ‘terroristen’ (op de weergave van deze term wordt dadelijk nog teruggekomen) waarbij het vuur werd geopend werd op de Israëlische militairen gedurende de uitoefening van hun job. Het is dan ook evident dat militairen terugschieten. Dit wordt overal ter wereld aanvaard. Niet op de Westelijke Jordaanoever blijkbaar. Want de titel laat duidelijk uitschijnen dat het Israëlische leger fout was.

Ten derde wordt door het Palestijnse persagentschap WAFA zelf geconfirmeerd dat de overledenen deel uitmaaken van de Palestijnse militaire geheime dienst. Wanneer elders in de wereld leden van een vreemde geheime dienst het vuur openen op ordehandhavers, is het niet meer dan normaal dat dit beantwoord wordt, soms met de dood tot gevolg. Niet op de Westelijke Jordaanoever. Daar is het ‘not done’ van het Israëlische leger zichzelf te beschermen, blijkbaar.

Tot slot dient er te worden teruggekomen op hoe het artikel omgaat met het woord ‘terrorist’. De lezer merkt op dat deze term tussen haakjes staat. Er wordt dus overduidelijk getwijfeld aan het terrorismegehalte van deze Palestijnen. Nochtans, overal in de wereld worden mensen die terroristische plannen beramen, die gewapend zijn, die lid zijn van een al dan niet illegale organisatie zonder enig voorbehoud bestempeld als dusdanig.

Zelfs in België wordt Jurgen Conings als terrorist weggezet, ondanks dat hij nog geen aanslag gepleegd heeft (waarmee ik uiteraard zijn daden niet goedkeur). Overal in de wereld, maar niet op de Westelijke Jordaanoever. Daar worden terroristen, die zelf het vuur openen op ordehandhavers, gewoon ‘Palestijnen’ genoemd.

Quo vadis, HLN? Twee maten, twee gewichten? Was het niet beter om de waarheid in de spotlights te plaatsen? Had een betere titel niet geweest: “Drie Palestijnen omgekomen in vuurgevecht met Israëlische troepen”?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is