Michael Freilich vraagt actie na berichten over veiligheid Tiktok

Door Michael Freilich op 12 december 2020, over deze onderwerpen: Cyberveiligheid

Kamerlid Michael Freilich is bezorgd over de antwoorden die hij ontving van de minister van Justitie i.v.m. de populaire TikTok app. Deze zou voor het vergaren van informatie door de Chinezen gebruikt kunnen worden.

Freilich, die voor N-VA alles rond cyberveiligheid opvolgt in de Kamer, vraagt de regering het publiek hierover correct te informeren en snel werk te maken van een kwaliteitslabel voor apps die wél goed scoren op vlak van privacy en veiligheid.

De repliek van de minister op de schriftelijke vragen laat weinig aan de verbeelding over. Zo leren we dat:

  1. Het moederbedrijf van TikTok, ByteDance, nauwe banden onderhoudt met het regime in China,
  2. Cyber experts erop wijzen dat TikTok verbindingen maakt met Chinese servers om data op te slaan en
  3. Dat het Communistisch land via haar wetgeving snel inzage kan eisen in deze data.

Uit het antwoord van de minister: “De elementen die hierboven worden vermeld zorgen er voor dat een verhoogde waakzaamheid geboden is. Daarom is het aan te raden om op apparaten voor professioneel gebruik, of waarop gevoelige informatie staat, geen apps te installeren die niet noodzakelijk zijn. Dit advies is zeker van toepassing op Chinese apps zoals TikTok.”

Spionage

Freilich: “Laten we er niet naïef over doen, China voert al jaren een agressief spionage- en cyberbeleid tegen het Westen. Het bezoek van een Belgische handelsdelegatie naar dat land in november 2019 maakte dat nogmaals pijnlijk duidelijk.

Actieve bevolking

Maar er is meer, vandaag zijn de meeste smartphones dual-use apparaten geworden, dat wil zeggen dat we naast onze e-mail en cloudverbindingen deze ook gebruiken als fototoestel en voor ontspanning. Dit maakt dat zowat heel de actieve bevolking zichzelf moet zien als ‘professionele gebruiker’ wiens data en wachtwoorden gegeerd zijn voor hackers.

Oproep

“Ik roep de minister dan ook op om de gevaren van apps zoals TikTok breder bekend te maken bij het grote publiek. Er zijn ook alternatieve programma’s die gelijkaardige functies vervullen, de regering zou tevens werk moeten maken van een kwaliteitslabel voor apps die wél voldoen aan de privacy en veiligheidsaspecten. Zo kan de burger op een bewuste manier keuzes maken bij het kiezen en installeren van digitale apps. Ik zal dit nauw blijven opvolgen”.

Goede voorbeeld geven

“Zelf heb ik TikTok nu verwijderd van mijn GSM. Ik roep mijn collega politici op om het juiste voorbeeld te geven en hetzelfde te doen!”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is