Michael Freilich vernietigend voor pakjeswet

Door Michael Freilich op 10 november 2023
Werknemer bij bpost

Op donderdag 09/11 werd het wetsontwerp van minister Petra De Sutter goedgekeurd. Dit belooft echter een dramatische impact te hebben, niet alleen op de vermeende "rotte appels" in de pakjessector, maar op het gehele ecosysteem. Opvallend is dat de lachende derde in dit scenario bpost zal zijn, wiens dominantie zal worden versterkt. Lees verder onder de video. 

Opmerkelijk genoeg hebben vakbonden en werkgevers, zelden eensgezind in dit land, zich verenigd tegen het wetsontwerp van De Sutter. Ook op deze bezwaren werd er geen antwoord geformuleerd. 

Bovendien wijzen nieuwe arbeidsinspectiecijfers erop dat de transportsector niet langer behoort tot de top 20 van sectoren met de meeste inbreuken. Dit suggereert dat de huidige wetten en controles voldoende zijn, en dat het zinvol zou zijn om deze optimaal te benutten in plaats van steeds nieuwe wetten te introduceren.

Ook de regulator, het BIPT, was uitermate veroordelend in hun advies. Naast eerder genoemde kritiekpunten, identificeert het BIPT verschillende nieuwe problemen. De prijsstijging die wordt verwacht als gevolg van de wet, zou de sector zodanig ondermijnen dat marges onder nul zouden duiken, resulterend in structureel verlies. Bpost, dat grotendeels buiten de wet valt, zou daarentegen aanzienlijke winstcijfers tot wel 12% kunnen verwachten.

Grote e-commerce spelers zoals Amazon en BOL zullen vanwege hun omvang aan de ergste pijn zouden ontsnappen. Kleine lokale webshops daarentegen zullen de doodsteek krijgen. Deze nieuwe wet zal negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het e-commercelandschap in Belgie, wat al onder druk stond. 

Daarnaast is het ook opmerkelijk te noemen dat geen enkel van mijn parlementaire voorstellen rond bpost en het gelijk speelveld werden opgenomen in deze wettekst. Mijn voorstel om bedrijven ook wettelijke tools te geven om de RSZ-status van hun onderaannemers te controleren door ze hoofdelijk aansprakelijk te maken, werd volledig buiten beschouwing gelaten, alsook mijn voorstel om de pakjesafdeling van bpost af te stoten in een apart privébedrijf. 

In conclusie lijkt het erop dat De Sutter, in haar wanhopig streven om nog een indruk na te laten, deze wet door de Kamer heeft laten duwen waarbij het debat wordt gesmoord, de pakjessector en e-commerce naar het faillissement worden geleid, bpost onrechtmatig wordt bevoordeeld, en de regulator in feite wordt genegeerd. De partijen in de meerderheid hebben haar maar laten doen, en hebben wat mij betreft aan hun functie verzaakt. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is