De nieuwe pakjeswet is een drama voor de sector

Door Michael Freilich op 6 november 2023

Op donderdag staat de definitieve stemming van de nieuwe pakjeswet van Petra De Sutter gepland in De Kamer. De aankomende beslissing belooft echter een dramatische impact te hebben, niet alleen op de vermeende "rotte appels" in de pakjessector, maar op het gehele ecosysteem. Opvallend is dat de lachende derde in dit scenario bpost zal zijn, wiens dominantie zal worden versterkt.

Opmerkelijk genoeg hebben vakbonden en werkgevers, zelden eensgezind in dit land, zich verenigd tegen het wetsontwerp van De Sutter. In een gezamenlijke brief uiten zij hun bezwaren, met als voornaamste argumenten de onwerkbaarheid van de wet, de enorme administratieve last, de hoge kosten, de moeilijke toepasbaarheid op buitenlandse koeriers, en de bevordering van oneerlijke concurrentie door bpost. Zelfs OpenVLD kamerleden erkennen dit in commissie. Maar om deze kritiek vanuit de eigen meerderheid te smoren heeft Vivaldi beslist dat er voor deze belangrijke tekst géén hoorzittingen zullen plaatsvinden noch schriftelijke adviezen worden opgevraagd.

Dat is opmerkelijk en valt totaal niet te rijmen met de rol van het parlement, dat als volksvertegenwoordiging net de stemmen uit de maatschappij gehoor moet geven in de Kamer. Slaafs de regering volgen, gaat lijnrecht in tegen de controlefunctie die we als democraten hebben.

Bovendien wijzen nieuwe arbeidsinspectiecijfers erop dat de transportsector niet langer behoort tot de top 20 van sectoren met de meeste inbreuken. Dit suggereert dat de huidige wetten en controles voldoende zijn, en dat het zinvol zou zijn om deze optimaal te benutten in plaats van steeds nieuwe wetten te introduceren.

Ook de regulator, het BIPT, was uitermate veroordelend in hun advies. Naast eerder genoemde kritiekpunten, identificeert het BIPT verschillende nieuwe problemen. De prijsstijging die wordt verwacht als gevolg van de wet, zou de sector zodanig ondermijnen dat marges onder nul zouden duiken, resulterend in structureel verlies. Bpost, dat grotendeels buiten de wet valt, zou daarentegen aanzienlijke winstcijfers tot wel 12% kunnen verwachten.

De gevolgen zouden ongelijk verdeeld zijn, waarbij grote e-commerce spelers zoals Amazon en BOL, vanwege hun omvang, aan de ergste pijn zouden ontsnappen. Kleine lokale webshops daarentegen zouden de doodsteek krijgen volgens de regulator.

Daarnaast is het ook opmerkelijk te noemen dat geen enkel van mijn parlementaire voorstellen rond bpost en het gelijk speelveld werden opgenomen in deze wettekst. Mijn voorstel om bedrijven ook wettelijke tools te geven om de RSZ-status van hun onderaannemers te controleren door ze hoofdelijk aansprakelijk te maken, werd volledig buiten beschouwing gelaten, alsook mijn voorstel om de pakjesafdeling van bpost af te stoten in een apart privébedrijf. 

In conclusie lijkt het erop dat De Sutter, in haar wanhopig streven om nog een indruk na te laten, een wet door de Kamer duwt waarbij het debat wordt gesmoord, de pakjessector en e-commerce naar het faillissement worden geleid, bpost onrechtmatig wordt bevoordeeld, en de regulator in feite wordt genegeerd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is