Dankzij Michael Freilich, antisemitisme binnenkort online te melden

Door Michael Freilich op 22 januari 2020
Michael Freilich in Auschwitz met Jan Jambon

Dankzij een tussenkomst van N-VA Kamerlid Michael Freilich zullen slachtoffers van onder andere antisemitisme en homohaat dergelijke incidenten binnenkort online met hun e-ID kunnen melden bij de politie.

Het keppeltje dat van het hoofd wordt gerukt van een joods jongetje, een gevel dat besmeurd wordt met een hakenkruis of de zoveelste verwensing “vuile jood”. Het zijn slechts enkele voorbeelden van alledaags voorkomende gevallen van antisemitisme. Vaak ontbreekt het de slachtoffers aan energie of moed om dergelijke incidenten te rapporteren. Dat is zeker het geval als de daders onbekend zijn en de kans op vervolging nagenoeg onbestaande is. 

Freilich ondervroeg minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, Pieter De Crem, in een schriftelijke vraag over het stijgend antisemitisme en suggereerde om de melding ook online mogelijk te maken.

Michael Freilich: “UNIA heeft een online meldpunt voor racisme maar de Joodse gemeenschap vertrouwt die instelling al lang niet meer. Waarom zouden mensen niet rechtstreeks bij de bron, bij de politie dus, hun klacht indienen?”

In zijn schriftelijk antwoord reageert De Crem positief op het voorstel: “Uw vraag om dergelijke feiten te melden aan de politie via het internet is terecht. Er bestaat op dit ogenblik reeds een meldsysteem, Police-on-web genaamd, weliswaar beperkt tot enkele welbepaalde misdrijven. Ik zal de betrokken politiediensten de opdracht geven om de mogelijkheden van Police-on-web uit te breiden zodat onze burgers in de toekomst feiten van racisme en discriminatie via dit kanaal kunnen aangeven.”

Freilich reageert tevreden: “Ik wil de minister bedanken voor zijn antwoord. Toen vorig jaar een immigrant uit Gaza een tiental joodse gebouwen in Antwerpen beschadigde bleek dat de slachtoffers moeilijk te overtuigen waren om een klacht neer te leggen. ‘Omslachtig, een procedure van twee uur of meer en vaak zonder enig gevolg’, luidde het toen. Maar het is uiteraard belangrijk om dat wel te doen, alleen zo krijgen we een correct zicht op het probleem.”

Via de nieuwe procedure kunnen ook andere gevallen van racisme, homohaat bijvoorbeeld, online gemeld worden.


Police-on-web

Al enkele jaren kan de burger verschillende soorten kleine criminaliteit online melden zoals beschadigingen en fiets- en winkeldiefstallen. Daden van fysiek geweld en deze waarbij de dader wel bekend is dienen echter nog steeds rechtstreeks bij de politie gemeld te worden. Dat zal nu ook niet veranderen.
Te bereiken via: www.politie.be/e-loket

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is