Michael Freilich pleit voor een sterke overheid op vlak van cyberveiligheid

Door Michael Freilich op 15 juli 2022
cyber

In de plenaire sessie van 14/07 kwam Kamerlid Michael Freilich tussen over de omzetting van een Europese richtlijn en de noodzaak van een sterke overheid op het vlak van cyberveiligheid.

Volgens Michael Freilich wordt er te veel gedelegeerd aan de koning, en is deze omzetting slechts het begin. Er is een coherent beleid rond cyber nodig. Hij roept daarom ook op om alle wetsvoorstellen die de N-VA rond dit thema heeft ingediend mee te ondersteunen. Veelal worden ze niet beoordeeld op hun merites, maar laat men ze links liggen, omdat ze afkomstig zijn van de oppositie. Hij wijst hier specifiek op een noodzakelijke aanpassing van de NIS-wetgeving, bedoeld om onze kritische infrastructuur te beschermen en een voorstel om een lijst van hoogrisicovendoren op te stellen.

Minister van Economie van Dermagne (PS) reageerde positief op de interpellatie van Kamerlid Freilich, en was onder de indruk van de vurige inzet van Freilich op het dossier van cybersecurity.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is