Michael Freilich: 'Elke ondernemer heeft recht op een bankrekening'

Door Michael Freilich op 10 juni 2020
Banken

Voor de N-VA is het belangrijk dat ALLE ondernemers kansen krijgen om te ondernemen en daartoe moeten ze ook kunnen beschikken over een bankrekening. De lijst met sectoren die met problemen geconfronteerd worden om een bankrekening te openen wordt steeds groter. Deze omvatten vandaag de volgende: voetbalploegen, tweedekansers, dagbladhandelaars, iedereen actief in de diamantsector, internationale vzw's, cryptocurrency bedrijven.

Bekijk hieronder enkele fragmenten uit de hoorzitting in het parlement.

Als politici moeten we dan ook in eigen boezem durven kijken. Wij hebben een wetgeving die stelt dat elke onderneming over een bankrekening moet beschikken. Dan vind ik ook dat wij ervoor moeten zorgen dat ondernemers aan deze verplichting kunnen voldoen. Je kunt niet aan de ene kant zeggen dat iedereen een rekening moet hebben en aan de andere kant mensen die geen rekening krijgen in de steek laten.

GEEN VOLLEDIGE SECTOREN UITSLUITEN

Het gaat hier niet om individuele gevallen, maar om hele sectoren die worden uitgesloten. Zoals bijvoorbeeld in de diamantwereld met 1700 bedrijven, zouden er niet meer dan 10 bedrijven nog een bankrekening hebben bij een Belgische bank.

WETGEVER MOET INGRIJPEN

Het zou voor iedereen beter geweest zijn mocht hierover een akkoord zijn afgesloten met de banken. Maar het jarenlang werken aan een protocolakkoord met voormalig minister Kris Peeters heeft tot niets geleid. Alle gesprekken met Febelfin ten spijt is er géén oplossing uit de bus gekomen. We zijn vandaag dan ook op een punt beland dat we geen andere mogelijkheid meer hebben dan wetgeving te voorzien.

BANK KRIJGT MOTIVATIEPLICHT BIJ WEIGERING

Daarom heb ik een wetsvoorstel ingediend dat banken verplicht om een duidelijke motivatie op te geven wanneer ze een ondernemer weigeren. Mijn wetsvoorstel voorziet erin dat banken hun weigering (of afsluiting van een rekening) feitelijk én juridisch motiveren, en dat op individuele basis van de klant. Daarmee voorkom je dat volledige sectoren worden uitgesloten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is