Michael Freilich in gesprek met Le Soir (vertaling)

Door Michael Freilich op 15 juli 2019, over deze onderwerpen: In de Pers
Michael Freilich - Interview Le Soir

"De keppel is een religieus symbool, de hoofddoek een symbool van onderdrukking"

Kan men een keppeltje dragen, maar geen sluier in het parlement?
Ik heb tijdens de campagne altijd gezegd dat ik zonder keppeltje zou zetelen als ik in het Parlement werd gekozen. Sommige mensen begrepen niet waarom ik het op het moment van de eedaflegging dus droeg, maar ik heb het sinds de eedaflegging niet meer gedragen (in het parlement). Voor mij is het heel simpel: ik ben een praktiserende jood, het keppeltje is dan ook een deel van mijn identiteit, maar ik wil ook niet dat mensen me enkel zien als een vertegenwoordiger van mijn gemeenschap. Voor alles wat het parlementaire werk betreft, zal ik dus zonder Kippa (=keppeltje) te zien zijn. 
 
Is dat een persoonlijke beslissing, of gebeurde dit op verzoek van de N-VA?

Mijn partij heeft me niets opgelegd. Weet u? Mijn grootvader, Louis Davids, werd gedeporteerd uit de kazerne van Dossin. Hij werd tijdens de oorlog verraden door een buurvrouw en naar Auschwitz gestuurd, maar gelukkig kon hij ontsnappen door uit de trein te springen. Hij was toen veertien jaar oud. Het is vandaag algemeen geweten dat de Belgische staat toen nauwer heeft samengewerkt dan noodzakelijk was met de nazi's. De geschiedenis toont dit aan. Daarom was het voor mij, twee generaties later symbolisch erg belangrijk en ook ontroerend dat ik de eed kon afleggen, met een kippa, in het parlement van een land dat ooit Joden deporteerde. Het was overigens niet alleen ontroerend voor mij, maar ook voor mijn familie en voor de Joodse gemeenschap. Maar: ik benadruk dat ik, los van elke symboliek, vooral wil worden gezien als een volksvertegenwoordiger van heel Vlaanderen. 
 

U zegt dat het u stoorde dat een senator van Ecolo ervoor koos haar sluier aan te houden. Waarom precies?

Kijk, er moet me toch iets van het hart. De Joodse gemeenschap heeft nooit geprobeerd haar standpunten op te dringen aan de maatschappij. Ik heb dus soms het gevoel dat mijn vrienden in de moslimgemeenschap soms van ons kunnen leren, met name hoe meer in harmonie te leven met de rest van het land. Het feit dat het Vlaams Belang zo sterk heeft gescoord toont aan dat er heel wat frustraties zijn. Er is een sluimerende angst dat de islam zijn manier van leven oplegt. In Antwerpen, tijdens de Ramadan, zijn er bepaalde buurten waar je maar beter geen alcohol kunt drinken in het openbaar. Maar we leven in Vlaanderen! Hetzelfde geldt voor voedsel op scholen waar ze geen Hallal vragen, maar eisen. De Joodse gemeenschap heeft dat nooit gedaan en zal dat ook niet doen. 


Wat is het verband met het dragen van de sluier?

Het stoorde me erg dat men (Ecolo-voorzitster Khattabi en MR-fractieleider Ducarme) een ​​verband probeert te leggen tussen mijn kippa en de sluier van deze senator. Het is echt niet zo eenvoudig. De sluier is naar mijn gevoel veeleer een symbool van onderdrukking van de vrouw door de man dan een een religieus symbool. Dat kan men niet beweren over een Keppel. Deze herinnert ons joden er eenvoudig aan dat er iets hogers staat boven de mens. Het is een teken van respect voor God. De islamitische sluier is niet zozeer iets (verticaal) tussen de vrouw en God, maar wel (horizontaal) tussen vrouwen en mannen. Het bestaat hoofdzakelijk om te voorkomen dat mannen "verleid" worden door de vrouw. Het is een visie uit een totaal andere wereld. Ik begrijp overigens niet dat een partij zoals Ecolo die beweert progressief te zijn niet meer strijdt voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zij zouden op de eerste rij moeten staan om tegen de hoofddoek te pleiten. Dit gezegd zijnde, ben ik absoluut geen tegenstander van elke vorm van religieuze symbolen. De gebeds parelarmbanden, bijvoorbeeld, storen me totaal niet. 
 

Partijen zoals de MR en ook de Open VLD pleiten vandaag voor een “verbod” op alle religieuze symbolen, zelfs voor verkozenen van het volk. ​

Dat complete secularisme waarover Denis Ducarme het nu heeft, dat is een brug te ver. Het Parlement vertegenwoordigt de mensen, en die mensen zijn divers. Een parlementariër is per definitie ook niet neutraal, hij heeft steeds de “kleur” of ideologie van een partij. Een parlementslid is ook geen ambtenaar, geen medewerker van de administratie, van wie men wel neutraliteit kan verwachten. Volgens mij is voor de N-VA het evenwicht tussen kerk en staat vandaag redelijk in evenwicht. Als je in alle situaties elk religieus teken wil verbieden of neutraliseren dan gooi je meteen al onze joods-christelijke wortels weg. Dat wil ik niet. Wel vind ik dat men, wars van elke politieke correctheid, wanneer er zich een specifiek probleem voordoet, zoals met de hoofddoek (of met de burkini), je dit moet durven benoemen en ernaar handelen. 


Het debat over de hoofddoek is eindeloos, maar het ....

Ik ben het daar niet mee eens, ook al erken ik dat het tijd zal kosten. De moslimgemeenschap is relatief jong, moslims zijn hier sinds één, twee of zelfs drie generaties in België. De Joodse gemeenschap was al aanwezig lang vóór de oprichting van het land. We hebben geleerd in harmonie te leven zonder te proberen anderen te dwingen ons standpunt, of onze manier van leven over te nemen. Dit heeft ook te maken met het feit dat er geen “gedwongen bekering” bestaat zoals in het christendom of de islam. Kruistochten reageerden op dezelfde filosofie. In het Jodendom is het belangrijk om de ander te respecteren. Dus nee, het is geen eindeloos debat.


Alleen is er niet één islam in België. Er zijn ook vrouwen die de sluier dragen als een keuze ...

Mij gaat het er niet om mensen te dwingen hun hoofddoek te verwijderen, maar om erover te debatteren. Om vragen te mogen stellen bij de redenen waarom zij het dragen. Waarom moeten moslimmannen geen hoofddoek dragen? Sommigen zullen ervan overtuigd zijn dat het hun keuze is, maar ze hebben hun moeder gezien, hun vriendinnen dragen het. Ze maken deel uit van een culturele groep die hen zou kunnen afwijzen als ze zouden besluiten het in te trekken. Ik geloof dat deze vrouw een slachtoffer van de sluier is zonder dat ze het zelf beseft. Dat is jammer. Vooral omdat dit slechts één aspect van de vraag is. Er zijn kleine meisjes die een hoofddoek dragen, hoewel ze vaak niet eens 10 jaar oud zijn. Onze samenleving moet alle mogelijkheden bieden voor mensen om te integreren en werk te vinden. Die hoofddoek maakt het alleen maar ingewikkeld.


Moet het worden verboden?

Laat ons een debat openen. Ik denk dat ik als praktiserende Jood het voordeel heb dat men mij niet kan verwijten dat ik anti-religieus ben; zoals de “leken” van de MR of Open VLD. Bovendien beseffen de mensen van de moslimgemeenschap dat ik hen steun, omdat ik niet tegen religie ben. Een praktiserende moslimvrouw, die een ook zelf soms een sluier draagt, steunde me tijdens mijn campagne. We namen samen een filmpje op om op te komen tegen degenen die religie willen verbannen. Heel wat van mijn vrienden zijn moslims en ik wil vooral dat iedereen dichter bij elkaar komt. Niet omdat je kritiek hebt op de hoofddoek dat je Vlaams Belang bent. Mijn visie is zeker niet anti-islam.


Wilt u een nieuwe wet?

Neen. Ik wil vooral een antwoord kunnen bieden op de frustraties van diegenen die vrezen dat hen een levensstijl wordt opgedrongen en die zich hierdoor niet langer thuis in hun eigen buurt of stad voelen. We moeten vooral de mentaliteit veranderen en een wet helpt daar niet noodzakelijk bij. Dwingen, verbieden, dat dreigt ons in een confrontatiesituatie brengen terwijl het net mijn bedoeling is om te overtuigen en te argumenteren waarom men de hoofddoek niet publiekelijk zou moeten dragen. Het is een stap achteruit en we kunnen niet applaudisseren zoals Ecolo deed.


Wat vindt de N-VA ervan?

Iedereen die in contact komt met het publiek en die optreedt als vertegenwoordiger van de staat moet neutraal zijn.


Is het gemakkelijk om als verkozene je religieuze identiteit te tonen?

Dat is nog te vroeg om te zeggen. Wat me wel opvalt is dat veel Franstaligen me vragen hoe het mogelijk is dat de N-VA een ​​Joods parlementslid heeft. Sommige mensen lijken echt gebrainwashed dat de N-VA een racistische partij zou zijn. Toch veroordeelde Bart De Wever reeds lange tijd terug heel duidelijk de collaboratie door te zeggen dat dit de zwartste bladzijde was in de geschiedenis van de Vlaamse beweging. We vergeten dat de N-VA zeer pro-Joods is. Zij zijn de enigen die naar beide partijen in het Israëlisch-Palestijns conflict luisteren. Jan Jambon heeft, toen hij minister van binnenlandse zaken was, 4 miljoen euro vrijgemaakt om de bescherming van scholen en synagogen van de joodse gemeenschap te verbeteren. De PS en Ecolo zijn bekommerd om gestorven joden, wanneer ze de Holocaust herdenken, dat is alles. Maar voor de levende Joden, onze vrienden die zichzelf verdedigen in Israël, hebben ze veel minder respect. De N-VA verdedigt ook levende Joden.


Als een kleinzoon van een gedeporteerde, hoe kan u het steunen om je partij te zien onderhandelen met het Vlaams Belang?

We zijn aan het discussiëren, we zijn niet in de onderhandelingsfase. Ik geef toe dat dat niet eenvoudig is, omdat er nog steeds racistische elementen zijn binnen het Vlaams Belang. Er gaat geen maand voorbij zonder dat er een video of foto opduikt van een Hitlergroet of van racistische liedjes op sociale media. Ik heb overigens recent nog een open brief geschreven aan voorzitter Tom Van Grieken waarin ik hem gevraagd heb een rode lijn te trekken. Dit soort mensen moet hij uitsluiten.

Aan de andere kant mogen 800.000 kiezers van het Vlaams Belang niet worden uitgesloten! De PS praat al een aantal weken met de PTB, terwijl dat een pro-Mao extreem-linkse partij is die Noord-Korea verdedigt. Politiek vereist dialoog. We kunnen 18% van de Vlaamse kiezers niet negeren. Daarom moeten we debatteren met degenen die hen vertegenwoordigen, luisteren naar hun frustratie om hen te begrijpen en proberen ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Ik herinner er ook dat het cordon sanitaire werd ondertekend vóór de oprichting van de N-VA.


Als Bart De Wever onderhandelingen begint, verlaat je dan de partij?

Ik denk dat ik zeker niet de enige ben die een probleem heeft met het Vlaams Belang, maar ik hoor ook dat er een "nieuw" Vlaams Belang is. Dat is in ieder geval wat ze beweren. Ik nodig ze uit om hun woorden in daden om te zetten.


Hoezo?

Ik heb nog steeds geen enkele Vlaams Belang verkozene duidelijk horen zeggen dat hij de verantwoordelijkheid van een deel van de Vlaamse beweging erkent tijdens de collaboratie gedurende de Tweede Wereldoorlog. Toch weten we dat het is gebeurd. Dat is een rode lijn voor mij. Als ze willen regeren, zullen ze hun oprechtheid moeten bewijzen door die racistische elementen uit de partij te zetten. Het gaat misschien om 10% van hun leden. Die partij heeft veel te lang te weinig aandacht gehad voor de mensen die zij op de lijsten zette.
Daar is het de hoogste tijd om een “​​grote kuis” te doen en te bewijzen dat er een nieuw Vlaams Belang is. Degenen die overblijven, kunnen bijvoorbeeld de kazerne Dossin gaan bezoeken.
Bart De Wever was tijdens zijn vakantie met zijn gezin naar Auschwitz. Een nazi zou dat niet doen.


Dus er kan gepraat worden met Vlaams Belang?

Het is zeer duidelijk dat we ook gemeenschappelijke elementen hebben waar we samen aan kunnen werken, zoals de versterking van de Vlaamse zelfstanidgheid; of een strengere controle op immigratie. Zoals een vriend van me zegt: "Het is niet omdat Filip Dewinter ademt dat de lucht vergiftigd is."


De joodse gemeenschap maakt zich dus geen zorgen?

Natuurlijk word ik er vaak over aangesproken. En ik zeg hen dat ik vertrouwen heb in Bart De Wever, die ik al sinds jaren ken. Ik weet dat hij zich bewust is van het belang van de joodse gemeenschap sinds hij burgemeester van Antwerpen was. Hij praatte met kampoverlevenden. Hij begrijpt onze angsten en zal niet met eender welke partner samenwerken. Hij is een integer en intelligent man. Ik weet dat hij de juiste beslissing zal nemen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is