Freilich op Radio over 5G: "De veiligheid van ons 5G netwerk is cruciaal"

Door Michael Freilich op 9 januari 2020, over deze onderwerpen: In de Pers

Er is in ons land al langer discussie over de komst van 5G. 5G is de opvolger van 4G supersnel mobiel internet, niet een beetje sneller dan 4G, neen véle keren sneller. Iedereen wil dat het er komt maar met garanties, niet alleen over onze volksgezondheid en dan spreken we over straling maar vooral ook over de veiligheid van de technologie die we nodig hebben voor die 5G. Michael Frelich, kamerlid voor N-VA, goedemorgen.
U volgt dat dossier telecom op voor uw partij N-VA. De bezorgdheid over de technologie van 5G die is er, welke bezorgdheid is dat?

Wel 5G is natuurlijk veel meer dan enkel supersnel internet waarmee je dan sneller filmclips kan downloaden. 5G beinvloedt vrijwel elk aspect van het leven in onze maatschappij die daardoor gaat veranderen. Het gaat daarbij om technologische processen, over de logistiek en over de medische sector. De honderden miljoenen apparaten die we vandaag gebruiken zullen verbonden zijn met het internet. Dat betekent dat het gaat om vitale en ook sociale infrastructuur voor ons land.

Je hebt er een vraag over gesteld aan de minister van Telecom, dat is Philippe De Backer nog altijd voor Open VLD,  en in dat antwoord uitte die ook voor het eerst dat onze veiligheidsdiensten zich ook zorgen maken over de bescherming van het toekomstig 5G netwerk.

Ja inderdaad want als je weet dat dit zo een ingrijpende impact gaat hebben op onze samenleveing wilde ik weten wat is nu het advies van de veiligheidsdiensten als het aankomt op veiligheid van 5G. En dat advies is gisteren voor het eerst bekend gemaakt door de minister. Dat bleek toch even schrikken want uit die aanbevelingen vernam ik dat de staatsveiligheid zich zorgen maakt over de nationale veiligheid van ons land, over onze de strategische afhankelijkheid en de privacy van onze inwoners.  Maar ook zijn er de terechte bekommernissen over de beschermng van de wetenschappelijke en economische belangen. Dus daarom stellen zij ook voor dat we naar een veiligheidsniveau vier gaan.

En wat houdt dat in dat veiligheidsniveau 4?

Wel dat zou betekenen dat de overheid beperkingen kan opleggen op het gebruik van de hardware van 5G. Om die reden zullen bijvoorbeeld de telecomoperatoren gevraagd worden om geen installaties te gebruiken van bepaalde firma’s die als  non-trusted vendors of als genaamde onbetrouwbare leveranciers te boek staan.

Want die technologie voor een groot stuk of bijna volledig komt uit China, uit het Oosten, en daar ligt het probleem?

Wel er zijn vier bedrijven die de technologie aanleveren: twee Chinese bedrijven ZTE en Huawei maar daarnaast heb je ook twee Europese bedrijven Nokia en Ericsson. Met een presentatie in het parlement heeft de staatsveiligheid in december van vorig jaar aangetoond dat we niet enkel moeten letten op de technische aspecten van 5G maar bedachtzaam moeten kijken naar het geo-systeem waarin een bepaalde bedrijf zich bevinden. Die criteria waren duidelijk: bevindt het bedrijf zich in een autocratisch of in een democratisch regime? En functioneert het  bedrijf onafhankelijk en volledig los van de staat? 

En dat gelooft u niet als het over die twee Chinese bedrijven gaat?

Dat zeg ik niet maar de staatsveiligheid zelf stelt zich daar ernstige vragen bij. We weten dat China een agressieve politiek heeft als het op spionage aankomt. We kennen de Chinese wetgeving die hun bedrijven verplicht om samen te werken met de staat. Ik kan niet anders als parlementslid dan vast  te stellen onze veiligheidsdiensten omwille van hun bezorgdheden,  zeker moeten volgen.

En dat het parlement dus stappen moet zetten om naar veiligheidsniveau vier te gaan?

Ik ben ervan overtuigd dat dit evident is. Er is een regering in lopende zaken. Er gebeurt momenteel weinig maar daardoor dreigen wij ondertussen wel de boot te missen. In Frankrijk en Nederland is er al een zeer strenge wetgeving die bepaalt wat kan en wat niet kan. In ons land is er voorlopig niets vandaar dat ik van plan ben om in het parlement een aantal initiatieven te nemen. Het gaat om  wetgevende initiatieven waarbij ik mijn collega’s van de andere partijen verzoek om constructief en over de partijgrenzen heen daaraan mee te werken.

Ziet u daar een meerderheid mogelijk rond uw voorstel?

U weet dat het gaat om een parlement en men laat een ander moeilijk scoren. Maar hier denk ik dat het thema zo belangrijk is, juist  omdat het onze nationale veiligheid betreft. Dus ik vraag aan de collega’s van de andere partijen om de ideologische ideeën niet te laten primeren maar ’s lands belang voorop te stellen.  Laten we allemaal samen, zeker als de   strategische onafhankelijkheid van ons land in het geding komt, dit aanpakken.  Dat is toch cruciaal. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is