"Jonge kinderen online beschermen moet mogelijk zijn" (+ video)

Door Michael Freilich op 9 januari 2023, over deze onderwerpen: Cyberveiligheid

De schokkende moord op een 15-jarig meisje, nadat ze in contact kwam met een onbekende via Snapchat, confronteert ons met de gevaren die het internet inhoudt voor jongeren en kinderen. Een ander aspect dat zorgen baart is het soort inhoud dat vooral jonge kinderen bereikt van zodra ze hun eerste stappen online zetten. Michael Freilich (N-VA) wil daar iets aan doen met een parlementaire resolutie in de Kamercommissie Digitalisering. Lees verder onder de video.


Begin 2023 wordt zijn nieuwe resolutie in de commissie ingeleid. Het doel ervan “Jonge kinderen beter beschermen tegen ongepaste online-inhoud”, zegt Freilich, “We moeten aan ouders de mogelijkheid geven om eenvoudig gewelddadige en pornografische inhoud te blokkeren.”

Het spreekt immers ontegensprekelijk voor zich dat de nieuwe, digitale, generatie ook veel sneller toegang krijgt tot het internet. Tegenwoordig krijgen jonge kinderen, volgens Child Focus, vaak reeds rond hun 8e levensjaar een smartphone . Dit valt volledig in de periode waarin kinderen nog zeer kwetsbaar zijn voor invloeden. Met enkele klikken kunnen ze zelfs de meest gewelddadige of seksuele content raadplegen. Dit kan zeer destabiliserend werken, aldus verschillende kinderpsychologen.

Ouders zijn zich hier wel van bewust, immers weten heel wat ouders dat er controle-apps of andere software bestaat, maar toch is het ook voor hen niet eenvoudig om de juiste tools te vinden of te installeren. De verschillende controle-opties zijn gefragmenteerd, ouders weten soms niet hoe ze dit moeten instellen of waar ze deze functionaliteiten kunnen vinden.

Deze resolutie beoogt daar een oplossing voor te bieden. “Wij vragen daarom om onze internetproviders te verplichten systemen van ouderlijk toezicht te voorzien”, legt Kamerlid Freilich uit. Daarbij moeten ouders met één klik op de knop 18+ content kunnen blokkeren, indien ze dat wensen. “Eenzelfde verplichting willen we ook opleggen aan de fabrikanten van toestellen die op het internet kunnen, zoals het geval is in Frankrijk”. Volgens Freilich zou dit het gemakkelijker maken voor ouders om hun kinderen te beschermen tegen inhoud die zij ongepast vinden.

Daarnaast beoogt de resolutie ook een algemeen digitaal platform waar ouders en opvoeders terechtkunnen voor informatie over ongepaste online inhoud, de gevaren van het internet en hoe daar met je kind over communiceren. Ook hier kijken we naar Frankrijk waar de overheid de trekker is van het initiatief "Je Protège Mon Enfant" (https://jeprotegemonenfant.gouv.fr)

Goede, open en positieve communicatie tussen ouder en kind blijven belangrijk. “Het spreekt natuurlijk voor zich dat ouders vrij zijn dit systeem al dan niet ook te gebruiken, maar op deze manier kan er aan elke ouder de mogelijkheid gegeven worden om adequaat hun kind te beschermen, ongeacht technische kennis of achtergrond”, besluit het kamerlid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is