Banken bereiden zich voor op introductie basisbankendienst voor ondernemingen

Door Michael Freilich op 20 januari 2023, over deze onderwerpen: Banken

Tijdens een gesprek in het parlement op donderdag 19 januari, ontmoette N-VA Kamerlid Michael Freilich de directie van Febelfin, de koepelorganisatie van Belgische banken.

De sectorfederatie maakt zich op voor de introductie van de basisbankdienst voor ondernemingen, die ervoor moet zorgen dat alle bedrijven en ambassades in België over een Belgische bankrekening kunnen beschikken.

Na een lang voortraject in het parlement, werden recentelijk ook de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (download via de link onderaan dit artikel) en plaatste de FOD Economie een nieuwe pagina op zijn website. Over enkele dagen zal ook het personeel, die de basisbankdienstkamer zal bemannen, in dienst worden genomen.

Michael Freilich wees de banken op de belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze hebben door ondernemingen toegang te bieden tot het financieel systeem.

Betere samenwerking

Freilich zei te hopen dat dit een eerste stap is naar betere samenwerking met sectoren die in het verleden bezorgdheden hadden geuit over de toegang tot rekeningen. Hij dacht hierbij aan de sector van de handel in diamant, de gokindustrie en voetbalploegen.

Freilich: “Hopelijk zal de basisbankdienstkamer haar rol kunnen spelen en kan het vertrouwen tussen deze ondernemingen en banken terug doen groeien, wie weet, mogelijk zullen in de toekomst ook opnieuw leningen worden uitgereikt”.

De CEO van Febelfin, Karel Baert, benadrukte dat de banken zich engageren en hun maatschappelijke rol zullen spelen.

“De banken zullen hun verantwoordelijkheid opnemen en aan bonafide ondernemingen, indien ze aan de wettelijke voorwaarden voldoen, een basisbankdienstrekening toekennen na aanwijzing door de basisbankdienstkamer.

Daarnaast moet en zal de sector ook haar poortwachtersrol blijven spelen en continue waken over witwasrisico’s die gekoppeld zijn aan bepaalde activiteiten. We zijn daarom tevreden dat de antiwitwascel (CFI) een adviserende rol heeft richting de basisbankdienstkamer.”

DOWNLOAD HIER de volledige tekst van het Koninklijk Besluit die de modaliteiten van de wet regelt:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is