Geen transparantie over loon bpost CEO

Door Michael Freilich op 8 september 2023

De Franstalige pers stelt zich vragen over de verloning van de nieuwe CEO van Bpost, Chris Peeters. Volgens Le Soir is er opmerkelijk weinig transparantie rondom dit onderwerp, en is niemand bij Bpost of binnen de regering bereid om openlijk over de verloning te praten. Dit is op z’n minst verrassend te noemen, gezien het feit dat er sinds het begin van de hele bpost-saga ‘transparantie' werd beloofd door voorzitster Audrey Hanard en minister Petra De Sutter (Groen).

Het loon van Peeters zou zo’n 30% lager uitvallen dan in zijn vorige functie bij Elia wat de vraag doet rijzen of er geen akkoord was met de regering om hem toch meer te betalen. Maar daar komen alsnog geen antwoorden op.

Bij publieke functies en bij overheidsbedrijven is het evident dat er transparantie moet zijn over het loon- en de arbeidsvoorwaarden. Dat is ook zo voor de inkomsten van topambtenaren. Bij vacacures staat er altijd een loonschaal vermeld.

Het is in deze discussie interessant om te vermelden dat het salaris bij Bpost destijds werd beperkt tijdens de regering Di Rupo II, op uitdrukkelijk verzoek van de PS. Dat leidde tot het vroegtijdig vertrek van topmanager Johnny Thijs. Sinds de invoering van deze salarislimiet, ongeveer 10 jaar geleden, is het aandeel van Bpost echter sterk in waarde gedaald, van €14,5 bij de introductie tot onder de €4 afgelopen zomer. Deze ‘ideologische’ strijd van de PS was dus een pyrrusoverwinning. Ze wilden aantonen dat de regering excessieve lonen zou beteugelen, maar worden op het einde van de rit geconfronteerd worden met een aanzienlijk verlies van beurswaarde en dus ook miljarden die in rook zijn opgegaan.

Opmerkelijk is ook dat Groen, de partij van bevoegd minister De Sutter, ook het standpunt heeft ingenomen dat lonen van topmanagers bij de overheid niet moeten worden afgestemd op de private markt. Volgens Le Soir wil minister De Sutter echter geen commentaar geven.

Kamerlid Michael Freilich herhaalt ook het standpunt van de partij: “Wij pleiten nog steeds voor de privatisering van Bpost en het overlaten van de beslissing over topverloningen aan de vrije markt. Dat werkt ook bij concurrenten van bpost.”

Is dit de beloofde 'nieuwe start' die werd aangekondigd? Transparantie en open communicatie met het publiek werden beloofd. Deze eerste stap is alvast het bewijs dat er nog niet veel is veranderd in de hoofden van de PS en de door de PS gecontroleerde raad van bestuur.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is