Ongeoorloofde prijsafspraken bpost: ‘Stop deze megasubsidie’ [video]

Door Michael Freilich op 16 december 2022

Lees de tekst onder deze video

De politieke rel rond de ondertussen geschorste aanbesteding voor de concessie van de krantenbedeling voor 2023-2027 blijft de gemoederen beroeren. Wat is er aan de hand? Er loopt een onderzoek naar verboden onderlinge afspraken tussen de concurrerende bedrijven voor postbedeling bpost en PPP, waar ook de grote mediabedrijven DPG Media en Mediahuis bij betrokken zouden zijn. Die afspraken zouden ertoe strekken te bekomen dat bpost in de praktijk als enige een succesvol bod kon doen op de concessie.

In ruil voor inschikkelijkheid zou het postbedrijf PPP dan gecompenseerd worden met meer werk voor de verdeling van kranten en magazines van DPG Media en Mediahuis in de steden, waar de kosten voor de bedeling het laagst liggen. Door als enige speler te kunnen kandideren voor de globale concessie kon bpost een onredelijk hoog bedrag bedingen in de overheidssubsidie die daarmee gepaard gaat. Pittig detail: deze manier van werken zou al jarenlang aan de gang zijn. We spreken over potentieel honderden miljoenen van onterecht toegekende overheidssubsidies.

Michael Freilich bracht de zaak aan het rollen met enkele welgemikte vragen daarover in de Kamer. Vandaag beklom hij het spreekgestoelte om bevoegd minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter over de kwestie te ondervragen:

“Mevrouw de minister, u hebt sinds uw ministerschap wel goed kunnen werken aan uw conditie. Dat komt omdat u elke dag opnieuw achter de feiten moet aanlopen. Want telkens u een uitspraak doet blijkt een tijdje later dat de feiten u inhalen. Ik geef twee voorbeelden. Eerst verklaarde u dat Dirk Tirez als CEO van bpost een stap opzij zette “om het onderzoek in alle sereniteit te laten verlopen”. Maar toen al hadden wij indicaties dat er veel meer aan de hand was. En effectief: afgelopen vrijdag werd de man aan de deur gezet. Dan zei u: “het onderzoek gaat over de nieuwe concessie vanaf volgend jaar, niet over de huidige”. Maar nu heeft bpost zelf meegedeeld dat er indicaties zijn dat ook bij de lopende aanbesteding de wet zou zijn overtreden.

Maar mijn vragen voor u gaan vooral over de rol die mevrouw Audrey Hanard, voorzitster van de Raad van Bestuur, in dit verhaal heeft gespeeld. Mijn interne bronnen binnen het bedrijf vertellen mij namelijk dat mevrouw Hanard reeds werd ingelicht over mogelijk onwettige afspraken eind januari dit jaar. Waarom heeft zij gewacht tot eind augustus, zeven maand dus, om een audit aan te vragen? En waarom was dat dan louter een interne audit en niet meteen een grondige, externe audit? Heeft die audit ook haar mailverkeer en gsm-berichten nagekeken? Zij is namelijk zelf een groot voorstander van de concessie en de bijhorende subsidie. En tenslotte: heeft de Belgische staat zich al burgerlijke partij gesteld tegen bpost? Indien niet, zal ze dat binnenkort doen? Werd hier überhaupt al over gesproken binnen de schoot van de regering?”

Minister De Sutter weigerde in haar repliek te antwoorden op deze nochtans heldere vragen. Dat was niet naar de zin van Michael Freilich, die fors repliceerde: “De conclusie moet zijn: stop met die megasubsidie, stop met die krantenconcessie en stop zelfs met dit overheidsbedrijf. De vrije markt kan postbedeling ook en zelfs beter organiseren. Daar zijn geen miljarden vanuit de overheid voor nodig.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is