Liberalisering van de postmarkt, een jarenlange N-VA eis, stap dichterbij

Door Michael Freilich op 20 november 2020

Tijdens de toelichting van haar beleidsnota in de Kamer, verklaarde de nieuwe minister van Overheidsbedrijven, Petra De Sutter (Groen), dat er onder haar bestuur een mogelijke liberalisering komt van de postmarkt. De N-VA fractie steunt dit voorstel en is al jarenlang vragende partij, toch is ze er niet helemaal gerust in.

Lees verder onder de video




Michael Freilich, die voor N-VA de postmarkt opvolgt in het parlement reageert: “Dit lijkt op een trofee van de liberalen bij de regeringsonderhandelingen, want links is hier nooit echt voorstander van geweest. Toch verklaarde de vice-eerste minister dat het ‘niet uitgesloten was dat er nieuwe spelers op de (post)markt gaan komen’. Ze vergeleek dat met de liberalisering van de Telecommarkt in 1998.” Op 10 februari 2018 is de nieuwe postwet in werking getreden. Die wet vormt een basis voor liberalisering, maar de universele dienst is op heden nog steeds toegewezen aan bpost.

Concurrentie

Niemand die zal ontkennen dat het openen van de markt een goede zaak was voor de consument. Met de komst van Telenet in Vlaanderen, VOO in Wallonië en verschillende mobiele operatoren, zal niemand beweren dat de vernieuwde concurrentie een slechte zaak was voor de eindgebruiker, integendeel.

Freilich bedankte de minister alvast voor haar standpunt en zei over de uitspraak van de minister: “Dit is een belangrijk statement dat u hier maakte”. Hij vervolgde dat de minister in deze zaak steeds een voorstander zal vinden in de N-VA.

Niet gerust

Toch is Freilich er niet gerust op: “Nu maar hopen dat ze niet wordt teruggefloten door haar eigen partij of dat ze alsnog verplicht wordt om haar woorden in te trekken door coalitiepartner PS. Wordt vervolgd.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is