Standpunt: religieuze symbolen

Door Michael Freilich op 24 december 2019
wetgevend werk

Gents gemeenteraadslid Hafsa El-Bazioui meldde: “Blijkbaar heeft N-VA haar standpunt over het dragen van religieuze symbolen bijgesteld” (lees hier)
Hierbij mijn reactie:

Het verbod op het dragen van opzichtige religieuze symbolen geldt voor ambtenaren en uitvoerend personeel die neutraal moeten zijn t.o.v. burgers. Er is de scheiding tussen kerk en staat maar voor een volksvertegenwoordiger geldt zulk verbod niet aangezien hij het volk en niet de staat vertegenwoordigt. Politici (zonder uitvoerend mandaat) zijn per definitie niet neutraal, daar geldt zulks verbod dus logischerwijze niet. 

Wetgevend werk
Toch is het een persoonlijke beslissing van mij geweest om tijdens mijn parlementair werk géén keppel te dragen. Ik ben van mening dat ik vertegenwoordiger ben van het volk, en dit voor alle burgers, van welke geloofsovertuiging ook.

Persoonlijk beschouw ik mijn "parlementair werk” als al mijn activiteiten die plaatsvinden in de context van het wetgevende kader dat gebeurt in commissies en de plenaire vergaderingen. Tijdens die vergaderingen draag ik dan ook consequent géén keppel.

De vergadering waarvan El-Bazioui melding maakt was voor alle duidelijkheid een informele IPU bijeenkomst en zeker geen parlementaire commissie.

Politieke recuperatie
Het is dus droevig dat mijn vrijwillige keuze om tijdens wetgevende vergaderingen en bijeenkomsten géén keppeltje te dragen nu politiek gerecupereerd wordt en doelbewust fout wordt voorgesteld door de Gentse kandidaat-schepen.

Oproep
Hoewel er momenteel géén wetgeving is die dit verplicht, stel ik voor dat ook zij - net zoals ik - géén religieus symbool zal dragen tijdens de bijeenkomsten van de gemeenteraad en het schepencollege.

Ondubbelzinnig
Voor alle duidelijkheid: noch mijn persoonlijk standpunt hierover, noch dat van mijn partij zijn gewijzigd. Het N-VA standpunt is en blijft ondubbelzinnig: géén zichtbare symbolen voor ambtenaren die in contact zijn met de burger.
Maar zoals gezegd gaat dit eigenlijk over iets totaal anders.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is