Freilich: "Hanard moet tijdelijk stap opzij zettenbij bpost"

Door Michael Freilich op 19 mei 2023, over deze onderwerpen: bpost

Op 16 mei kwam de voorzitter van de raad van bestuur van bpost naar de Kamer om toelichting te geven over het schandaal van woekerwinsten in overheidsopdrachten. Welke rol speelde zij in het bpost-schandaal?  (lees verder onder de video)

We frissen eerst even uw geheugen op. Bpost heeft jarenlang monsterwinsten geboekt op vier overheidsopdrachten, door de kosten daarvan artificieel hoog te begroten. Het gaat over contracten voor krantenbedeling, het innen van verkeersboetes, het afleveren van nummerplaten en het beheren van de rekeningen van de staat. Luidens het nieuwsmedium BusinessAM adviseerde Audrey Hanard als consultant voor McKinsey bpost in het opzetten van deze lucratieve constructies. In mei 2021 werd zij op voordracht van de PS benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van bpost.

De afgelopen maanden kwam aan het licht dat bpost zich in de lente van 2021 schuldig heeft gemaakt aan een ernstige inbreuk op het mededingingsrecht. Om concurrent PPP ervan te overtuigen niet mee te dingen naar de concessie voor krantenbedeling, waaraan een subsidie gekoppeld was van 170 miljoen euro per jaar, werd dat bedrijf door bpost een hoger marktaandeel beloofd van de krantenbedeling in enkele steden. De onthulling hiervan leidde tot een interne audit en een ontslag van toenmalig CEO Dirk Tirez. Een bijkomend belangrijk element dat Audrey Hanard ten laste gelegd wordt zijn contacten die zij had met het kabinet van PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne gedurende de aanbesteding over de criteria daarvan. Zulke contacten zijn onwettig. Om transparantie te verzekeren in openbare aanbestedingen mogen vragen hierrond enkel gesteld worden via een geijkt en openbaar platform: ‘forum’. Daarenboven zou Audrey Hanard over datzelfde dossier ook PS-voorzitter Paul Magnette hebben gesproken op de hoofdzetel van bpost.

Vanmorgen verhoogde de N-VA al de druk in dit dossier om de onderste steen boven te halen. Michael Freilich en Peter De Roover deden aangifte van al deze feiten bij het Brusselse parket. Bij aanvang van de zitting van de Kamercommissie stonden de zenuwen dan ook strak gespannen. Geflankeerd door drie andere bestuurders van bpost gaf Audrey Hanard een chronologisch overzicht van het dossier en van alle maatregelen die werden getroffen. Uit de vragenronde bleek evenwel dat ze hiermee niemand had overtuigd. Niet alleen Michael Freilich kwam scherp tussen. Ook de fracties van regeringspartijen Vooruit, Open VLD en MR schoten raak. Zo liet Joris Vandenbroucke van Vooruit zich cynisch ontvallen: “Het lijkt wel of bpost enkel kranten verdeelt en er geen leest”. Pas in haar repliek kwam Audrey Hanard finaal terzake, zij het niet op de manier waarop de Kamer had verwacht. Ze legde een opvallend assertieve verklaring af: “Ik heb met alle kabinetten van de vicepremiers gesproken over de staat van het bedrijf en de uitdagingen daarvan. Dat waren normale en daarnaast ook wenselijke contacten.”

Zo makkelijk liet Michael Freilich zich niet afschepen. Openbare aanbestedingen kunnen maar zuiver verlopen indien de spelers geen verboden afspraken maken achter de schermen. Dat geldt zowel voor afspraken onder concurrenten, als voor afspraken tussen kandidaten en de uitbestedende overheid. Bpost bezondigde zich in dit dossier aan beide. In zijn repliek riep Michael Freilich de voorzitter van de raad van bestuur dan ook op om zelf de nodige conclusies te trekken: “Mevrouw Hanard, u verklaart nu dat u schoon schip zal maken. Maar ik stel vast dat u maar in actie schoot nadat een toenmalige ongeruste CEO van bpost België u geen andere uitweg bood. Pas dan werd een audit besteld. Die mogen wij tot op vandaag niet inkijken. Daarenboven werd ze niet gemaakt met de nodige garanties voor onafhankelijkheid. Pas daarna ondernam u concrete stappen. Om al deze redenen deden wij vanmorgen bij het parket aangifte van al deze feiten. Justitie moet nu de onderste steen boven halen. In afwachting van de resultaten van dat onderzoek lijkt het ons aangewezen dat u tijdelijk een stap opzij zet.”

 
 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is