Belgische staat veroordeeld wegens ontbreken basisbankdienst

Door Michael Freilich op 15 december 2021, over deze onderwerpen: Banken

Bijna een half jaar nadat de wet rond de basisbankdienst voor ondernemingen in voege had moeten treden, blijft deze tot op vandaag dode letter, omdat de FOD Economie de nodige Koninklijke Besluiten nog niet heeft gepubliceerd. De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft nu de Belgische staat veroordeeld voor nalatigheid in deze zaak, nadat een bedrijf klacht had neergelegd.

Kamerlid Michael (N-VA) betreurt dat het zo ver is moeten komen: “dit is een blamage voor minister van Economie Dermagne (PS) die ik al maanden aanmaan in de commissie in de Kamer om het nodige te doen.”

Michael Freilich was indiener van het wetsvoorstel en voelt al langer dat er bij de minister een ‘sense of urgency’ ontbreekt. Zie ook dit artikel van 6 oktober "Waar blijft de basisbankendienst voor ondernemingen, mijnheer Dermagne?"

Communautaire angel

Het zijn voornamelijk ondernemingen in Vlaanderen en Antwerpen die de dupe zijn van het ontbreken van deze basisbankdienst voor ondernemingen. “Het is duidelijk dat voor deze PS minister, Vlaamse ondernemingen geen prioriteit zijn en dat betreur ik”, vervolgt Freilich, “het zijn voornamelijk Vlaamse bedrijven die voor welvaart en welzijn zorgen”.

Ondernemers helpen

Op 8 november keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers met grote meerderheid het voorstel goed om een basisbankendienst voor ondernemingen in te voeren. Hiermee moet voorkomen worden dat ondernemers geen bankrekening kunnen openen en zo verhinderd worden om hun zelfstandige activiteiten uit te voeren. De wet voorziet namelijk dat wie drie keer bij een bank geweigerd wordt zich kan wenden tot de Federale Overheidsdienst Economie, waar een bankenkamer alsnog een bankrekening zal toewijzen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is