Dermagne op sleeptouw door Antwerpen

Door Michael Freilich op 25 augustus 2022, over deze onderwerpen: Banken

Op donderdag 25 augustus bracht minister van Werk en Economie, vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) op mijn uitnodiging een bezoek aan Antwerpen.

Als lid van de Kamercommissie Economie kom ik veelvuldig met Dermagne in contact bij de behandeling van zijn wetsontwerpen en bij het stellen van parlementaire vragen.

Toen bleek dat Dermagne, sinds zijn aanstelling als minister en vicepremier, nog geen officieel bezoek had gebracht aan mijn stad, nodigde ik hem uit om kennis te maken met een aantal belangrijke sectoren zoals de haven, de diamant en de petrochemische industrie. Antwerpen heeft de grootste petrochemische cluster van Europa, is nummer één op wereldvlak voor ruwe diamant en heeft de tweede grootste haven van het continent.

Daarmee is de stad ook de motor van de Vlaamse en dus ook van de Belgische economie. Het is daarom cruciaal dat de minister zicht heeft op deze belangrijke economische activiteiten en dat hij de noden leert kennen vanop het terrein. Want die zijn zeker aanwezig, onder meer op vlak van transportinfrastructuur, arbeid, logistiek, e-commerce en toegang tot bankrekeningen.

Samenwerking

In de Kamer heeft de minister eerder reeds zijn bezorgdheid geuit voor de vele ondernemingen die moeilijk een bankrekening geopend krijgen. In dat dossier werk ik dan ook nauw met zijn kabinet samen om juridische oplossingen te kunnen bieden. Ook sprak Dermagne zich positief uit over mijn wetsvoorstel om online fraude tegen te gaan door banken een verplichte IBAN-naamcontrole op te leggen.

Uiteraard hebben onze partijen op een aantal fundamentele dossiers, zoals werk, heel tegengestelde meningen, maar dat belet ons echter niet om op die punten waar er wel overeenstemming bestaat, de handen in mekaar te slaan. Dat waardeer ik aan minister Dermagne, die sinds zijn aantreden als federale excellentie ook heeft laten weten de confederale logica te volgen. Zo uitte hij reeds publiekelijk steun voor het idee om het arbeidsmarktbeleid af te stemmen op de specifieke regio’s.

Bezoek aan stadhuis

Op het einde van ons werkbezoek ging Dermagne langs op het recent heropend stadhuis waar hij een rondleiding kreeg door onze fiere burgemeester. Naast een gesprek over politiek met Bart De Wever, zat de vicepremier ook samen met de andere leden van het schepencollege.

Is dit een noord-zuid toenadering? Deels wel, en daar is niets mis mee. Het feit dat een minister van Economie en Werk in twee jaar sinds zijn aantreden de belangrijkste economische sector van het land nog niet heeft bezocht, zegt veel over de staat van onze federale instellingen.

Het is mijn hoop dat dit bezoek bij Dermagne en zijn partij de ogen zal openen dat wat best is voor dit land, een ordentelijke samenwerking is, in een confederaal model. Zodat elke regio het beleid kan uitvoeren waar hun kiezers om gevraagd hebben in plaats van in het federaal keurslijf zoals vandaag, waarin de ene noch de andere regio goed gedijt en waar men niet eens beseft wat er aan de andere kant van de taalgrens gebeurt.

Michael Freilich

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is