Regering laat steken vallen in cyber- en spionagedossiers

Door Michael Freilich op 14 februari 2022, over deze onderwerpen: Cyberveiligheid

Tijdens een vragenronde met de premier en de minister van Justitie in het Parlement hekelde Michael Freilich de gebrekkige aanpak van de regering zowel wat betreft het gevaar dat het gebruik van Chinese bewakingscamera’s met zich meebrengt als de ontoereikende opvolging van de cyberbedreigingen die onze overheidsdiensten kunnen treffen. (lees verder onder de video)

De voorbije weken verschenen verschillende artikels in de pers waarin werd aangetoond hoe camera’s van het Chinese HIK-vision bijzonder populair zijn in ons land en welke gevaren hier aan verbonden zijn, zeker indien deze gebruikt worden op kabinetten, bij het leger of op andere gevoelige locaties.

Michael Freilich, die cyberspionage opvolgt voor N-VA, wilde van de minister weten of er een inventaris werd opgemaakt bij de verschillende departementen en kabinetten van de overheid. Zonder zo'n lijst is het onmogelijk om de eventuele risico’s correct in te schatten. Justitieminister Van Quickenborne kon echter geen antwoord geven, behalve dan voor zijn eigen kabinet, waar er volgens de minister geen Chinese camera’s hangen.

“Wat de andere kabinetten betreft merk ik op dat dit niet mijn bevoegdheid is en moet u de vraag aan de Regie der Gebouwen stellen”, aldus Van Quickenborne.

Freilich is het daar niet mee eens: “U bent als minister bevoegd voor staatsveiligheid, dat is dus wel degelijk uw taak”.

Freilich vergeleek dit antwoord met een repliek die hij een korte tijd voordien van de premier had gekregen betreffende de ‘Log4chan’-kwetsbaarheid die een grote cyberaanval mogelijk maakte bij Defensie. Ook toen antwoordde de premier dat elk kabinet maar zelf moest nakijken of hun systeem geüpdated waren.

Freilich nam geen genoegen met dat antwoord en wees de premier op zijn verantwoordelijkheid aangezien het domein ‘cyberveiligheid’ onder zijn kabinet ressorteert. “Ik kan aannemen dat bij de overheidsdiensten Pensioenen en Ambtenarenzaken bijvoorbeeld, geen experts cyberveiligheid rondlopen zoals dat bij Defensie het geval is”  aldus Freilich die de premier erop wees dat:  “ook hier is het aan u om leiding te geven en via het CCB alle kabinetten te laten onderzoeken”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is