Zijn we klaar voor een cyberoorlog?

Door Michael Freilich op 11 maart 2022, over deze onderwerpen: Cyberveiligheid

Op 10 maart bevroeg Kamerlid Michael Freilich de premier over de cyberweerbaarheid van de federale overheidsinstellingen, naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.

Eind december viel defensie ten prooi aan een zware cyberaanval die, naar alle waarschijnlijkheid, het werk was van professionele hackers aangestuurd vanuit de Russische overheid. Bijna een maand lang lagen alle interne communicatiesystemen van het leger plat. Een Russische cyberaanval kan ook andere overheidsdiensten treffen en uitschakelen of in de war sturen. Nu ook ons land wapens levert aan het belegerde Oekraïne toe te staan zijn volgende cyberaanvallen uit Rusland te verwachten.

(lees verder onder de video)

Michael Freilich interpelleerde hierover de premier. Michael Freilich: “Het belang van cyberveiligheid is cruciaal. Onze ziekenhuizen kunnen worden platgelegd, ons licht kan met een knip op de knop worden uitgeschakeld en belangrijke staatsgeheimen kunnen te grabbel worden gegooid. U verklaarde dat elke overheidsinstelling zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid van haar systemen”. Nochtans bezit u, naast de algemene bevoegdheid van premier, ook de specifieke bevoegdheid voor cyberveiligheid. Als u dat niet kan of wil doen, maak dan een vakminister bevoegd voor cyberveiligheid. Het land heeft nu nood aan een vakminister die er actief over waakt dat elke overheidsinstelling en elke infrastructuur wordt nagekeken en grondig wordt gescreend op cyberveiligheid. Dit is te belangrijk. Oorlog in Europa kan ook hier, op cybervlak, heel snel uitbarsten.”

De premier antwoordde dat het ‘Center for Cybersecurity’ de veiligheid monitort, aanbevelingen doet en ook tussenkomt met bijstand waar nodig, maar herhaalde tegelijk dat cyberveiligheid inderdaad een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle overheidsdiensten. Er zouden geen nieuwe cyberaanvallen meer geweest zijn sinds december, maar de diensten blijven in verhoogde staat van paraatheid.

In zijn repliek beaamde Michael Freilich dat het een collectieve verantwoordelijkheid is, maar wees hij er tegelijk op dat cyberveiligheid bijzonder complex is om te organiseren. Niet elke overheidsdienst beschikt over de expertise daartoe. Er is daardoor centrale leiding en aansturing nodig. Michael Freilich sprak daarbij de hoop uit dat de premier alsnog elke overheidsdienst zou laten doorlichten op dit vlak.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is