Strengere aanpak cyberfraude prioriteit voor N-VA

Door Michael Freilich op 14 oktober 2020

De Kamercommissie Economie en Digitale Agenda hield op woensdag 14 oktober een hoorzitting over de toename van cyberfraude en oplichting via het internet. De hoorzitting kwam er op vraag van Kamerlid Michael Freilich die het aspect technologie opvolgt in de Kamer voor de N-VA.

Verschillende veiligheidsexperts waaronder de federale computer crime unit maar ook mensen van het parket, de FOD Economie en de cybersecuritywereld waren uitgenodigd. De sprekers vroegen om aanpassing van de bestaande wetgeving en meer mogelijkheden om technologiebedrijven te verplichten om mee te werken

Kamerlid Michael Freilich: “Het is lovenswaardig dat verschillende technologiebedrijven vrijwillig meewerken met de overheid maar niet iedereen blijkt daartoe bereid. We zouden dus zeker naar een wettelijke verplichting moeten gaan.

Een andere aangehaalde bezorgdheid gaat over het aanpakken en uitschakelen van sites die aan hacking of phishing doen. Als ik hoor dat men hiervoor nu via Rusland of de V.S. moet werken, dan is dat niet ideaal. De N-VA pleit ervoor om de cyberpolitie een breder wettelijk arsenaal te geven. Net zoals de politie gemachtigd is om allerlei middelen in te zetten, zou ook de online politie dat moeten kunnen. Gelukkig is hier Europese wetgeving voor in de maak, we gaan erop toezien dat deze zo snel mogelijk operationeel wordt bij ons.

En tot slot moeten we ook de banken responsabiliseren als het aankomt op het probleem van factuurfraude. In Nederland is deze vorm van oplichting bijna volledig uitgegroeid doordat namen van bankrekeningnummers worden ‘gematcht’ met IBAN nummers. Liefst zie ik de banken dit probleem zelf aanpakken, als dat niet gebeurt zullen parlementaire initiatieven en nieuwe wetgeving noodzakelijk zijn.”

Kamerlid Anneleen Van Bossuyt, die het consumentenaspect van deze problematiek opvolgt, vult aan: “De hoorzitting bevestigde dat de internetfraude sterk toeneemt. Zeker nu steeds meer consumenten online zaken kopen, is het belangrijk te vermijden dat het internet het Wilde Westen wordt.”

Kamerlid Katrien Houtmeyers: “Ook voor onze bedrijven is cyberfraude een steeds groter wordend probleem. De economische impact ervan werd in 2018 reeds geraamd op 3,5 miljard euro of meer dan 1% van het BBP.

In 2020 wordt er sinds de aanvang van de Coronacrisis meer dan ooit aan telewerk gedaan en is er een piek bij het CERT wat betreft het aantal aangiftes. Onze kmo’s en zelfstandigen zijn net nu extra kwetsbaar. Uit cijfers van Secutec één van de grootste spelers op vlak van Cybersecurity, blijkt dat zij iedere week melding krijgen van 2 à 3 bedrijven die te maken krijgen met Ransomware, waarbij al dan niet alle data gestolen wordt. Dertig procent van de bedrijven betaalt uiteindelijk het losgeld hiervoor, zo blijkt. En ongeacht of het losgeld betaald wordt of niet is de economische schade sowieso heel groot. Er is dus nood aan nog meer sensibilisering vanuit de overheid en een sterker waarschuwingssysteem voor veiligheidslekken”, aldus Houtmeyers.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is