Contact tracing apps en de delicate balans tussen veiligheid en privacy

Door Michael Freilich op 6 mei 2020
corona app

Contactonderzoek lijkt een onmisbaar instrument om ons op korte termijn opnieuw een zo normaal mogelijk leven te bieden. Hopelijk zal het ook een nuttig instrument blijken om een nieuwe dreiging van overbelasting van ons gezondheidssysteem te vermijden of ten minste zo lang mogelijk uit te stellen.

Michael Freilich

Nu hebben we nog voldoende veerkracht, maar een nieuwe tweede of derde of vierde lockdown zou desastreuze gevolgen kunnen hebben voor onze economie, onze welvaart, ons welzijn, onze moraal.

Snijvlak

Dat contactonderzoek balanceert dan ook op het snijvlak van Privacy, Economie, en Gezondheid en welzijn. We lijken de eerstkomende tijd géén van die drie kostbaarheden volstrekt gaaf te kunnen houden. We moeten een beetje inboeten op alle drie. Maar laat ons er alstublieft samen voor zorgen dat we op die drie terreinen zo min mogelijk moeten inboeten.

In het parlement hielden we hierover verschillende debatten en  hoorzittingen met experts ter zake. Toch merk ik rondom mij dat velen nog met flink wat bezorgdheden en vragen zitten rond privacy en de effectiviteit van contact tracing en bijhorende app.

Asociaal

Ikzelf stel me bijvoorbeeld al een aantal weken de vraag wat voor zin het heeft om zoveel energie en middelen in dat contactonderzoek te steken, als binnenkort zou blijken dat bepaalde medeburgers die aangeraden worden om zich te laten testen of om in quarantaine te gaan, zulk verzoek volstrekt naast zich neerleggen. Ik besef ook wel dat we in een democratische rechtsstaat mensen moeilijk tegen hun wil aan een medische test kunnen onderwerpen of onmogelijk mensen kunnen gaan schaduwen om na te gaan of men zich werkelijk aan een opgelegde quarantaine houdt. Hierover zal er in de toekomst nog heel wat discussie zijn, neem ik aan.

Gewesten

Er blijft sowieso nog veel mist hangen rond de effectiviteit van een mogelijke contact tracing app. Wij hebben ons laten vertellen dat een app inderdaad al vanaf 15% gebruikers van de bevolking significante effecten zou kunnen sorteren, maar dat die pas ten volle efficiënt zou zijn vanaf 60%.

Al is het natuurlijk inderdaad wel aan de Gewesten om te beslissen of er een app wordt uitgerold of niet. Misschien moet het debat rond effectiviteit dan wel eerder dààr ten gronde worden gevoerd.

Zomervakantie

Anderzijds zou het wel eens goed kunnen dat men op het Europees niveau het openstellen van de landsgrenzen met het oog op de zomervakantie binnenkort op de één of de andere manier zal koppelen aan het gebruik van en de gegevensuitwisseling tussen contact tracing apps. Laat ons zo’n contact tracing app dus alstublieft niet bij voorbaat volledig afwijzen. Baat het niet, dan schaadt het niet, is een Vlaams gezegde.

Maar laat ons er tegelijk wél voor zorgen dat de lat op vlak van privacy zo hoog mogelijk wordt gelegd. Om die reden nemen wij met N-VA onze verantwoordelijkheid op en steunen wij elk parlementair initiatief in die richting.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is