Ook PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne betrokken in bpost-schandaal.

Door Michael Freilich op 11 mei 2023, over deze onderwerpen: bpost

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter stond de voorbije dagen in het oog van de storm. Door bpost betaalde medewerkers op haar kabinet waren namelijk betrokken bij de onderhandelingen over de toekenning van de concessie voor krantenbedeling aan het bedrijf, waaraan een lucratieve overheidssubsidie gekoppeld was van 170 miljoen euro per jaar.

Uit diverse perslekken blijkt nu evenwel dat bpost binnen Vivaldi nog op andere paarden wedde ook. Eveneens op het kabinet van PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne zou sprake zijn van onwettige beïnvloeding, om de concessie en de bijhorende monstersubsidie binnen te halen.

Lees verder onder de video.

Michael Freilich confronteerde vandaag (11/05/23) vicepremier Dermagne met deze aantijgingen en vroeg hem om opheldering.

Michael Freilich: “De illegale afspraken tussen bpost en zijn concurrenten die hebben geleid tot de toekenning van de concessie zijn ondertussen genoegzaam bekend. De rol van de medewerkers van bpost op het kabinet van minister Petra De Sutter zijn dat ook. Maar wat lezen we nu in de kranten? Ook met úw kabinet werden er mogelijks illegale afspraken gemaakt. Mevrouw Audrey Hanard, die door uw partij PS werd voorgedragen als voorzitster van bpost, had heimelijke contacten met uw kabinetschef, Christophe Soil. We hebben de betrokken berichten daarover gelezen. Daarin vroeg zij om de voorwaarden voor de openbare aanbesteding van de concessie aan te passen, om hem zo op maat van bpost te maken.

Meneer de minister: dat is strafbaar! Dat is manipulatie van een openbare aanbesteding, met als doel één kandidaat te bevoordelen boven alle andere. Wat hebt u daartegen ondernomen? Hebt u dat aangegeven bij de politie? Als regeringslid bent u er wettelijk toe verplicht om misdrijven aan te geven, wanneer u daar kennis van neemt. Hebt u klacht neergelegd tegen mevrouw Hanard? Hierover is complete transparantie nodig. Wij willen de communicatie tussen bpost en uw kabinet kunnen inzien.”
Minister Dermagne gaf in zijn repliek een overzicht van alle vergaderingen die hij had met mevrouw Hannard en verduidelijkte daarbij telkens het onderwerp daarvan. Op de beschuldiging van manipulatie van de openbare aanbesteding ging hij niet in. Integendeel. Hij lachte ze weg met de droge opmerking dat “elk bedrijf aan lobbying doet”.

Michael Freilich wist amper wat hij hoorde en reageerde dan ook fel: “Als er een openbare aanbesteding loopt moeten vragen daaromtrent via een geijkt kanaal verlopen: forum. Dat is niet gebeurd. De illegaliteit van zulke praktijken staat buiten kijf. Wij dienen daarom opnieuw ons wetsvoorstel in om meteen een einde te maken aan die concessie.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is