N-VA wil militairen op straat meer bevoegdheden geven

Door Michael Freilich op 18 februari 2021, over deze onderwerpen: In de Pers

Vlak voor de krokusvakantie nam de Kamer van Volksvertegenwoordigers een N-VA voorstel in overweging die militairen op straat meer bevoegdheden moet geven. De resolutie komt er na bezorgdheden geuit door verschillende militairen, waaronder stafchef, admiraal Michel Hofman.

Het gaat hierbij om identiteitscontroles, fouilleringen en verdachten vasthouden. De indieners Michael Freilich, Theo Francken en Peter Buysrogge willen hiervoor een strikt juridisch kader scheppen. (lees verder onder de video)

Vandaag patrouilleren nog steeds enkele honderden militairen bij ons op straat in het kader van Operatie Vigilant Guardian (OVG). “Van onze militairen wordt nog iedere dag een bijdrage verwacht, men moet hen dan ook de juiste juridische instrumenten in handen gegeven om deze opdracht tot een goed einde te brengen”, stellen de indieners . “De politie beschikt over een duidelijk kader waarbinnen ze kunnen optreden, wat de nodige rechtszekerheid geeft aan zowel politie als burger. Voor militairen die vandaag ter ondersteuning ingezet worden is dat niet zo. Nochtans vergt een efficiënte inzet dat de bevoegdheden duidelijk omschreven zijn en uitgebreid kunnen worden.”

“Voorkomen dat militairen machteloos toekijken”
Hoofdindiener van de resolutie, Michael Freilich (N-VA), beklemtoont dat dit slechts in uitzonderlijke omstandigheden van kracht zal zijn, wanneer Defensie moet bijspringen voor binnenlandse ordehandhaving. Francken: “De federale politie, blijft de primaire ordehandhaver. Militairen treden in ondergeschikte orde op wanneer het niet anders kan of wanneer ze tijdens hun patrouille plots zelf geconfronteerd worden met een incident of verdachte omstandigheden. Een algemene opdracht van bestuurlijke politie geven we hen niet, ze  zullen zich steeds moeten schikken naar de bevelen van de politie die de leiding over de operatie heeft. We willen voorkomen dat ze machteloos moeten toekijken”

Theo Francken (N-VA), mede ondertekenaar van de resolutie, wijst erop dat dit beantwoordt aan een concrete verzuchting van Defensie zelf: Bij hoorzittingen over dit onderwerp in de Kamer op 21 oktober 2020 jongstleden noemde stafchef, admiraal Michel Hofman, het huidig juridisch kader “niet adequaat voor missies op straat”. Bij verderzetting van deze missies gaf hij toe: “[dan] ben ik inderdaad van oordeel dat we de bevoegdheden zullen moeten aanpassen zodanig dat ze inderdaad een meerwaarde kunnen betekenen in de algemene veiligheid.”

“Plannen voor de toekomst”

Ook al is er sprake om de Operatie Vigilant Guardian te laten uitdoven tegen eind september 2021, lijst Peter Buysrogge, commissievoorzitter, drie redenen op waarom zijn voorstel nog steeds actueel is: “Ten eerste is het nog maar de vraag of de operatie later dit jaar zal stopgezet worden, ook in het verleden werd de missie meermaals verlengd vanwege capaciteitsprobleem bij de politie. Ten tweede wordt de bewaking van onze nucleaire installaties, voor alle duidelijkheid niet beëindigd. En tot slot kunnen we niet uitsluiten dat er in de toekomst opnieuw een beroep  gedaan wordt op het leger om bij te springen in tijden van crisis.”

De indieners verwachten brede steun voor hun voorstel, niet alleen daar de stafchef de huidige problematiek al aankaartte, maar ook omdat OpenVLD-leden van de commissie Defensie een soortgelijk ballonnetje oplieten in een opiniestuk in Knack.

“Wij  stonden net een stapje verder en een uitgewerkte tekst lag al ter vertaling in de Kamer, deze nemen we nu in overweging en kan  binnenkort naar de commissie voor  behandeling en hopelijk ook goedkeuring”, aldus de indieners.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is