Eindelijk: basisbankdienst voor ondernemingen treedt in werking

Door Michael Freilich op 3 maart 2023, over deze onderwerpen: Banken

Reeds in 2020 werd er in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend om een basisbankdienst voor ondernemingen op te richten. Hier zouden ondernemingen die zelf geen bankrekening geopend krijgen, of wiens bankrekening afgesloten werd, een basispakket kunnen aanvragen. Meer dan 2 jaar nadien is deze nu eindelijk functioneel.  

Gedurende lange tijd kregen bedrijven uit heel veel sectoren immers geen bankrekening meer bij banken. Het ging onder meer over de diamantsector, goksector, ambassades, en nog veel andere sectoren. Banken achten die sectoren namelijk te riskant, omdat ze een imago van fraude en witwaspraktijken met zich meeslepen.

Dankzij de nieuwe wet kunnen bedrijven na drie weigeringen kunnen aankloppen bij de FOD Economie, die een bank verplicht om het bedrijf een zichtrekening te laten openen. 

Tijdens de commissie Economie van 1 maart bedankte minister van Werk Pierre-Yves Dermagne Kamerlid Michael Freilich voor de goede samenwerking. Zo brachten zij samen een bezoek aan de Antwerpse Haven en de diamantsector, waar de minister met eigen ogen het probleem kon meemaken. 

Dankzij die goede samenwerking over dit dossier, is er nu eindelijk schot in de zaak. Goed nieuws voor honderden bedrijven en ondernemingen in ons land!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is