Met levering mondmaskers zijn niet alle vragen plotsklaps verdwenen

Door Michael Freilich op 7 juni 2020
colonne

Met enige verbazing neem ik kennis van het persbericht van de generale staf van het Belgische leger, waarin een persconferentie wordt aangekondigd op 8 juni, in aanwezigheid van Generaal Marc Compernol. Dit “naar aanleiding van de levering van mondmaskers”.

Ik  heb bijzonder groot respect voor de manier waarop onze Belgische militairen, samen met vele andere beroepscategorieën, gedurende de voorbije maanden hun steun aan de natie hebben geleverd en getoond. Daar mag élke landgenoot en elke militair trots op zijn. Daar ben ook ik trots op.

 

Ik kan alleen maar hopen dat deze persconferentie niet vooral moet dienen als een  soort “goed nieuws-show” die een heleboel vragen die nog steeds hangen rond het gunningsdossier van de mondmaskers moet helpen vergeten.

 

Want helaas blijf niet alleen ik maar de hele bevolking met vragen zitten:

  • Over de manier waarop een postbusfirma zoals Avrox de bestelling binnenhaalde
  • Over waarom de maskers NIET op 24 mei werden geleverd zoals nochtans beloofd
  • Over de mogelijke linken met terreur via een bank waar één van de aandeelhouders een belangrijke aandeel houder is
  • Over de reden waarom de mondmasker NBN-norm in het bestek werd aangepast 'en cours de route'
  • Over de reden waarom Belgische bedrijven mét een referentie werden afgekeurd omdat er zogenaamd géén referentie in hun dossier zat.
  • Over waarom we mondmaskers aan 2,5 EUR per stuk aankopen, in plaats van te kiezen voor een oplossing met de Belgische industrie
  • Over de gepastheid van een hoerasfeer omdat maskers met wéken na de start van de lockdown toekomen terwijl iedereen die dat nodig heeft er al één of meerdere bezit."
  • Over de reden waarom deze deal de bevolking minimaal 45 miljoen en maximaal 120 miljoen EUR zal  kosten

Ik zou graag op deze persconferentie aanwezig zijn om mijn respect en sympathie te betuigen voor alle militairen die te goeder trouw hun best hebben gedaan om dit lastige dossier tot een goed einde te brengen.

Maar ik wil ook duidelijk maken dat mijn werk als parlementslid niet eindigt met de fysieke levering van deze maskers en dat ik mijn parlementaire controlerecht ten volle zal blijven uitoefenen.  

Als ik op de persconferentie het volledige dossier kan inzien, dan zal ik er graag bij zijn, om hopelijk een antwoord te krijgen op de vele vragen die zowel ik, als de diverse partijen die hebben meegedaan aan dit dossier, nog hebben.

Als dit niet zo is: dan zal ik tegen wil en dank en tot spijt van wie het benijdt ook in de komende maanden vragen blijven stellen tot ik weet hoe de vork in de steel zit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is