Bpost audits komen niet van de grond [+video]

Door Michael Freilich op 20 juli 2023, over deze onderwerpen: bpost

Michael Freilich: “Waarde minister Dermagne, geef toe: u bent blij dat er geen duidelijkheid komt.”

Met een reeks kritische vragen in het Parlement bracht Michael Freilich de bal aan het rollen: Bpost zou over verschillende jaren heen voor enorme bedragen aan onterecht toegekende subsidies hebben verkregen, onder meer door over-facturatie in het contract voor de krantenbedeling.

BEKIJK DE PLENAIRE TUSSENKOMST ONDERAAN

Ondanks herhaaldelijke vragen daartoe van Michael Freilich, blijft een onafhankelijk onderzoek daarover uit. Vandaag betrad Michael Freilich het halfrond met een vraag hierover aan Pierre-Yves Dermagne, vicepremier voor de PS. Daarmee ging hij recht naar de bron, want minister Dermagne was verantwoordelijk voor het contract over de krantenbedeling, waarin sprake is van groteske over-facturatie door bpost.  

Michael Freilich: “Op 1 februari heeft uw regering een audit aangekondigd naar het miljoenencontract over de krantenbedeling. Maar er is helemaal geen audit. Nochtans was het uw kabinet die ervoor ging zorgen. U zegt nu, we hebben gezocht naar een bureau die dit kon, maar hebben die niet gevonden. Komaan zeg. U wil niet zoeken! U wil niet vinden! Want uw partij is altijd voorstander geweest van dit krantenbedelingcontract en van een zo ruim mogelijk subsidie daarvoor. Ook het Rekenhof bedankt nu voor die eer. Logisch. De taak van het Rekenhof is de begroting en de financiële staatshuishouding doorlichten, niet een onderzoek voeren naar onrechtmatige prijsafspraken en collusie door een beursgenoteerd bedrijf. Maar geef nu eens toe, meneer de minister: daar bent u heel blij mee. U bent verheugd dat het onderzoek naar deze onverkwikkelijke zaak niet opschiet.”

Minister Pierre-Yves Dermagne stelde in zijn audit droog vast dat er inderdaad een aanbesteding werd gedaan om zo’n audit uit te voeren, maar dat geen enkel auditbureau zich daarvoor kandidaat gesteld heeft en dat het Rekenhof dat evenmin wenst te doen, bij gebrek aan wettelijke bevoegdheid daartoe. Er zou wel nog een intern onderzoek gevoerd worden, dat tegen november zou worden opgeleverd. Maar biedt dat de nodige garanties op objectiviteit? De vraag stellen is ze beantwoorden. Michael Freilich kwam in zijn repliek dan ook tot de enige mogelijk conclusie: “Enkel een parlementaire onderzoekscommissie kan duidelijkheid bieden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is