Ook Dermagne deed aangifte tegen bpost (na mijn vragen)

Door Michael Freilich op 1 juni 2023, over deze onderwerpen: bpost

Niet alleen Kamerlid Michael Freilich (N-VA) stapte naar het parket naar aanleiding van de malversaties bij het overheidsbedrijf bpost, ook Economieminister Dermagne deed dat (maar wel pas na lastige vragen van Michael Freilich).

De minister van Economie praatte zijn mond voorbij tijdens een commissiezitting in april en liet daar uitschijnen dat hij een kopie had gekregen van het intern auditrapport van bpost dat het miljoenengesjoemel met het krantencontract had bevestigd.

Michael Freilich merkte dit meteen op en wilde weten hoe het kwam dat de minister van Economie dat rapport had gekregen aangezien bpost dergelijke interne documenten niet mag delen met belanghebbende partijen. Freilich zei toen: “u bent belanghebbende partij in deze, u bent de instantie die honderden miljoenen uitdeelt voor dat contract, dan moet er toch een Chinese muur zijn tussen uw kabinet en een bedrijf dat daarop aanspraak maakt?”.

Freilich bleef doorvragen en eiste via schriftelijke vragen meer openheid. Zo wilde hij weten wie hem die interne audit had bezorgd, en of dat dit misschien niet Audrey Hanard zelf was, voorzitster van de Raad van Bestuur, aangesteld door de PS.

Er is al heel wat te doen over belangenvermenging tussen kabinetten en bpost. Het is geen geheim dat de PS voorstander is van het behouden van de miljoenensubsidies voor bpost en dat Audrey Hanard door de PS werd aangesteld.

PROCUREUR DES KONINGS

Als antwoord op de parlementaire vragen van Freilich liet minister Dermagne weten dat ook hij het parket had aangeschreven. Dat zou gebeurd zijn via aangetekend schrijven geadresseerd aan de procureur des Konings op 9 mei. Dat is pas een maand nadat Dermagne dat eindrapport had ontvangen en nadat Michael Freilich hem het vuur aan de schenen legde.
Verder blijkt uit het antwoord van de minister, dat onze redactie kon inzien, dat het inderdaad de voorzitster van bpost, Audrey Hanard, was die met het intern document bezorgde, samen met de nieuwe ceo ad-interim.

Freilich: “Dit is opnieuw hallucinant, er zijn al vragen gerezen over de mogelijke beïnvloeding door Hanard van de aanbesteding in het voordeel van bpost, en nu zien we opnieuw hoe er uitwisseling gebeurt tussen beide partijen. Ik merk ook op dat Dermagne het parket pas informeerde nà mijn reeks vragen aan hem. Hij voelde nattigheid en kon geen kant meer op. Ik blijf er dan ook bij dat voorzitster Hanard best tijdelijk een stap opzij zet tot haar eigen rol in deze zaak door het parket grondig is onderzocht”.

 
 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is