Federale regering riskeert vertraging uitrol 5G

Door Michael Freilich op 10 juni 2021

Kamerlid Michael Freilich heeft op woensdag 9 juni 2021 zijn grote bezorgdheid geuit in de Kamercommissie Economie naar aanleiding van een wetsontwerp van Minister Petra De Sutter over de toekomstige veilingen van het spectrum voor het 5G-netwerk. “Wat u niet wil, is bekend raken als Petra De Sputter vanwege de sputterende uitrol van 5G”, waarschuwde Freilich nadat een N-VA amendement om dat te voorkomen werd weggestemd. (bekijk de tussenkomst onderaan)

Het N-VA Kamerlid wees op de grote rechtsonzekerheid die er zou zijn naar aanleiding van deze toekomstige wet en de daaraan gekoppelde KB’s (Koninklijke besluiten). “Een gewaarschuwd man is er twee waard, mevrouw de Minister,” aldus Freilich, die verwees naar drie verschillende adviezen die de minister had ontvangen als zij hiermee doorzet. Het eerste was van de GSMA in Londen, de internationale koepelorganisatie van alle mobiele telecomoperatoren. Het tweede was van de Vlaamse Gemeenschap en meer specifiek van het kabinet van minister Dalle. En de laatste betrof een brief van Agoria, de koepelfederatie van technologische bedrijven in België.

Allen wezen ze op de rechtsonzekerheid als gevolg van het niet-voldoen aan de voorwaarden van de EECC, de European Electronic Communications Code rond de ontbrekende studies in het debat over een mogelijk bijkomende telecomspeler. Om die reden heeft de N-VA-fractie een amendement ingediend om dit probleem te voorkomen.

“Jammer genoeg zijn de regering en de meerderheidspartijen ons niet gevolgd,” aldus een verbouwereerde Freilich. “Als morgen iemand naar het gerecht stapt om de veiling van het 5G-netwerk tegen te houden, dan zou die best wel eens gelijk kunnen krijgen van de rechter waardoor we terug vanaf nul zouden moeten starten.”

Voor wat betreft de uitrol van 5G, staat België van de 27 lidstaten op de allerlaatste plaats in de DESI-index van de Europese Unie als het aankomt op ‘5G readyness’!

“Mevrouw De Minister, ik wil u waarschuwen en er voor zorgen dat u niet bekend wordt als minister Petra De Sputter omwille van de sputterende uitrol van 5G. Vandaar mijn amendement om er voor te zorgen dat we hier geen problemen mee krijgen. Ik leg mij neer bij de beslissing van de meerderheid, maar ik betreur het ten zeerste. Als de uitrol verder blijft aanslepen, dan is dit volledig uw verantwoordelijkheid!”

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is