Minister De Sutter blundert: "5G veiligheid niet voor meteen"

Door Michael Freilich op 14 december 2021, over deze onderwerpen: Cyberveiligheid, Telecom

In de commissie Economie werd op woensdag 1 december het wetsontwerp van minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) goedgekeurd dat moet zorgen voor de beveiliging van het 5G netwerk in België. Bij eerdere hoorzittingen met experts in de Kamer bleek dat het 5G netwerk gesecuriseerd dient te worden tegen cybercriminelen, hackers en statelijke actoren met kwade bedoelingen. De N-VA is dan ook verheugd dat de nieuwe wet er komt, maar steigert bij de gedachte dat die pas ten vroegste op 1 januari 2026 in werking zal treden. “Absurd en gevaarlijk”, aldus Kamerlid Michael Freilich (N-VA).

“De 5G spectrumveiling kan reeds over een zestal maanden plaatsvinden, bevestigde minister De Sutter in de Kamer, dan is het toch geheel onlogisch én gevaarlijk om de veiligheidsaspecten pas over 5 jaar te laten ingaan”, aldus Freilich die een amendement indiende om de datum te vervroegen naar 1 juli 2022.

Minister De Sutter verklaarde dat indien later (in 2026 dus) blijkt dat operatoren niet voldoen aan de voorwaarden, ze binnen een periode van twee maanden een machtiging tot regularisatie moeten aanvragen. Pas op dat moment zal worden gecontroleerd of ze aan de veiligheidseisen voldoen.

Dat vindt Freilich absoluut niet kunnen: “We hebben gezien wat voor complicaties dat in Nederland teweeg heeft gebracht wanneer KPN verplicht werd om Huawei-apparatuur uit haar netwerk te halen. Dat heeft geleid tot miljoenenkosten, vertragingen en een hoop frustratie. Wat gaat dat bij ons geven als een operator een groot deel van zijn antennes zal moeten verwijderen over een paar jaar?”.

Delegatie

Een ander probleem voor de oppositie waren de vele delegaties aan de ministerraad, die dan via KB’s beslissingen kan nemen. Er wordt maar liefst 13 keer een delegatie aan de Koning (lees de regering) gegeven. Freilich: “Dat is van het goede te veel. De regering vraagt ons om hen een carte blanche te geven en minacht hiermee de controlefunctie van het parlement.”

Volgens De Sutter is de reden voor deze gang van zaken dat het om “moeilijke technische kwesties” gaat. “U minacht hiermee het parlement door te stellen dat wij geen uitspraken kunnen doen over technische kwesties”, beet Freilich haar toe.

Eindstemming

De stemming in de commissie Economie gebeurde oppositie tegen meerderheid. De wet werd dus goedgekeurd terwijl het N-VA amendement het niet haalde. De plenaire vergadering zal begin 2022 stemmen over het geheel. De grootste oppositiepartij belooft dat ze alles uit de kast zal halen om de datum waarop de wet in werking zal treden te laten vervroegen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is